- Seksuell helse er viktig for den generelle helsen vår, så hvis den seksuelle helsen svikter kan det også påvirke allmenntilstanden vår, sier Maya Kaur som er sosialkonsulent på SMI Oslo.

Senteret er et lavterskeltilbud for alle som har opplevd incest og seksuelle overgrep i et tillitsforhold som barn, enten det er lenge siden, eller om overgrepet har skjedd nylig. Den andre oppgaven til senteret er å drive forebyggende arbeid blant annet ved å undervise på ungdomssskoler, studenter på høyere utdannelse og fagfolk . rettet mot barn fra 9. trinn og oppover.

Vanskelige tillitsbrudd

- De som har opplevd seksuelle overgrep fra personer de kjenner har også opplevd et veldig stort tillitsbrudd, og nettopp dette tillitsbruddet er det mange som sliter med og får traumer av. Traumene kan medføre til at de som har opplevd dette får problemer, ikke bare rent seksuelt, men også i forhold til tillit og gjensidig nærhet med partneren, forteller hun, og tilføyer:

- Barn som har opplevd overgrep får ikke utviklet seg normalt når det kommer til seksualitet. På mange måter har de kommet rett inn i en voksenverden uten først å få mulighet til å oppleve ungdomstiden der ting skjer gradvis. Derfor gjelder det å gjenvinne sin seksualitet på en trygg og god måte, og det kan vi hjelpe dem med, sier Kaur.

Så tidlig som mulig

Jo tidligere overgrepsutsatte får hjelp jo bedre. Noe av nøkkelen er at de som har vært overgrepsutsatt vedkjenner seg det som har skjedd og får mulighet til å bearbeide historien sin, og det får de mulighet til på SMI Oslo.

- Her er det mulig å komme og få samtaler èn til èn, men siden vi er et selvhjelpssenter så er samtaler med likesinnende hovedfokuset. Dette kan være eksempelvis i støttegrupper eller på temakvelder. Vi tilbyr også støttegruppe med fokus på seksualitet ledet av spesialist i sexologisk rådgivning, Hege Nesset, sier Kaur.

- Alle aldersgrupper er velkomne hos oss såfremt overgrepene skjedde som barn og av en tillitsperson, og at de har konkrete minner om overgrep, men rådet er at de kommer så tidlig som mulig. Grunnen til dette er at mange holder på det de har opplevd som hemmeligheter og det kan oppleves svært tungt å holde på slike hemmeligheter i lang tid. Ved å holde på hemmeligheten kan skyldfølesle og skam få god rotfeste over tid og påvirke psykisk og fysisk helse, relasjoner til andre mennesker samt andre områder i livet som skole og arbeid. Ved å ha konkrete minner øker mulighet til å bearbeide sin historie og hva opplevelsene har ført til.

Ingenting er tabubelagt

De som arbeider ved senteret har hørt det meste før og ingenting er tabubelagt.

- Når vi inviterer de som kommer i samtalegruppene til å dele sine erfaringer i trygge omgivelser med likesinnede, så ser vi at behovet for å dele erfaringer er stort. Vi vil gjerne hjelpe flere, så det er bare å ringe eller å komme innom for de som ønsker det, sier Kaur.