- De fleste som sliter med overspising føler en enorm skyld og skam fordi de har mistet kontrollen, sier Irene Kingswick, generalsekretær i ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og legger til:

- For den som har en overspisingslidelse er det en konstant tanke i hodet om at man er feil.

De spiser ikke kun fordi de kjenner fysisk sult, men også for å unngå indre uro og ubehagelige følelser.
Overspising kjennetegnes av gjentatte og hyppige episoder av stort matinntak over kort tid, ofte utenom vanlige måltider. Den som har en overspisingslidelse klarer ikke å begrense seg og spiser til det er tomt eller man blir uvel.

- Ikke bruk pekefingeren eller gi velmenende råd om mat og ernæring, men prøv heller å lytte og forså.

- Dette er en lidelse som rammer både kvinner og menn, og mange går i flere år før de forstår at de har en spiseforstyrrelse. For noen starter det tidlig i livet, mens andre utvikler lidelsen først i voksen alder, sier Kingswick og legger til at mange som har en overspisingslidelse også sliter med overvekt. Disse opplever ofte en dobbel skam.

Overspisingslidelse kan ha mange ulike årsaker. Et samfunn som stadig krever mer av oss påfører mange uhåndterbart stress. Egne behov blir skjøvet i bakgrunnen, noe som kan føre til at man bruker mat for å roe ned den indre uroen, gjerne med et større matinntak på kvelds- eller nattestid.

- Andre igjen har kanskje blitt mobbet, eller opplevd vanskelige ting som har skapt en indre smerte, sier Kingswick.

Vis omsorg

I ROS får de telefoner fra pårørende som er fortvilet og trenger råd.

- De forteller om familiemedlemmer som tømmer kjøleskapet, og som har et utfordrende forhold til mat, sier Kingswick.

Da kan det være vanskelig å møte den som er syk med forståelse og omsorg, men nettopp dette er viktig.

- Ikke bruk pekefingeren, eller gi velmenende råd om mat og ernæring, men prøv heller å lytte og forså, er oppfordringen fra Kingswick.

- Vi er ikke opptatt av diagnose, og alle som føler de ikke håndterer mat, kropp, trening og følelser kan komme til oss.

Hun forteller at for den som er syk er nettopp trygge omgivelser med mennesker man tør å åpne seg for, en forutsetning for å bli frisk. Det kan være i familien, sammen med venner, eller hos ROS.

- Vi er ikke opptatt av diagnose, og alle som føler de ikke håndterer mat, kropp, trening og følelser kan komme til oss.

ROS jobber nå med et langsiktig prosjekt som skal følge opp personer som sliter med overspising. Sykdommen ble ikke definert som en egen diagnose før i 2013, men blir nå i større grad tatt på alvor.

- Dette vil forhåpentligvis bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt sykdommen, og dermed bedre hjelp for dem som lider av overspising, avslutter Kingswick.