Av: Hilde Nøkleberg, Leder i Selvhjelp Norge

Utgangspunktet for selvhjelpsarbeidet er en grunnleggende tro på menneskers iboende krefter, også når hverdagen er krevende og smertefull. Erfaringen vi har fra eget liv går faktisk an å bruke for å få det bedre. Vonde erfaringer er noe vi lett kan gjemme bort, men de inneholder viktig kunnskap vi kan bruke. Da gjelder det å prøve å se på dem på nytt: Kjenner jeg igjen dette? Hva prøver følelsene mine å fortelle meg? Selvhjelp handler om å bli kjent med, og lære å bruke, signaler og erfaringer for å navigere videre.

Verktøy

Fokus på å være tilstede her og nå, fokus på herfra og fremover er viktige verktøy i endringsprosessen. Å stille spørsmålet hva lar jeg noe gjøre med meg er også nyttig når tanker og følelser skaper kaos. Da får du kanskje noen gode tanker som gjør det mulig for deg å gjøre viktige valg i situasjonen du står i.

Selvhjelpsgrupper

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er et sted å bearbeide egne livsproblemer sammen med andre i et gjensidig forpliktende fellesskap. Rundt i Norge er det etablert lokale kontaktpunkter som bidrar til at grupper kommer i gang. Hvis du tenker at en selvhjelpsgruppe er noe for deg, ta kontakt med et av disse.

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Forskning viser at selvhjelpsgrupper fungerer som et godt fellesskap der trygghet og tillit skaper rom for å sette ord på det som er vanskelig. Det kan mange underskrive på. Erfaringer fra selvhjelpsgrupper tar deltakerne med seg videre i livet og gjør bruk av på nytt – fordi livet forandrer seg.