– Ungdommene skal få en normal døgnrytme og struktur i hverdagen når de kommer inn til oss. Med støtte fra trygge, stabile voksne starter den helhetlige behandlingen som forbereder dem på livet etter de har bodd her, sier Mariann Renshus, inntaks- og markedsleder ved Fossumkollektivet.

Behandlingen består blant annet av familiearbeid, miljøterapi i grupper og individuelt, å få et sunt nettverk uten rusmidler, personlig økonomi og ADL-trening. Det vil si å gjøre de hverdagslige tingene man trenger å kunne, som å rydde, lage mat og vaske klær.

– For de eldste i vår målgruppe har vi gruppebasert behandlingsprogram med innspill fra tolvtrinnsprogrammet. Mindfulness og mentalisering er en del av behandlingen her, sier Renshus.

Blir kjent med seg selv

Fossumkollektivet har også med kriminalitetsforebyggende arbeid der ungdommene får kunnskap og forståelse om sitt eget tankemønster og tidligere handlinger.

– Vi starter en prosess med hensikt om å skape aksept for egen fortid, slik at man godtar det som har vært og jobber mot en bedre fremtid. Man lærer seg selv å kjenne ut fra tidligere tankesett, sier Renshus.

Støtte til pårørende

– I behandlingen er det fokus på familie og pårørende, som blir invitert til å delta i vårt familiearbeid. Dette handler blant annet om å jobbe sammen med ungdommen og pårørende i samme situasjon for å komme videre.

For pårørende som vil hjelpe unge mennesker som sliter med rus og psykisk helse, anbefaler Renshus å prøve å få med seg den det gjelder til fastlege, helsesøster eller ruskonsulent. Eller å ta kontakt med andre pårørende som man kan støtte seg på.