Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. Angstlidelser, depresjon og alkoholavhengighet eller misbruk er de fire vanligste gruppene av psykiske lidelser.

Rundt en fjerdedel av den norske befolkningen får en angstlidelse i løpet av livet, mens én av fem vil bli rammet av depresjon. Nå har Helsedirektoratet etablert et pilotprosjekt der 18 kommuner har mottatt tilskudd for å etablere et lavterskeltilbud til personer over 18 år med angst og lettere til moderate problemer med depresjon, tilbudet heter «Rask psykisk helsehjelp».

Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker. Rask psykisk helsehjelp skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.

Selve behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for denne pasientgruppen. Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står også sentralt.

Modum

I Modum startet de sitt pilotprosjekt i mai 2013 med et fagteam som består av seks personer og er lokalisert i tilknytning til Modum Bad. Fra januar 2014 ble Sigdal kommune også med i prosjektet, som nå har et befolkningsgrunnlag på 16 500 personer.

- Siden vi startet har vi hatt rundt 500 henvendelser, 400 av disse har fått tilbud i prosjektet. De resterende 100 har vært utenfor målgruppen, og de har vi hjulpet med henvisninger til andre, forteller Egil Halleland i Modum kommune.

En av årsakene til at prosjektet i Modum har lykkes så godt er at de har vært flinke til å informere via brosjyrer, på nett og blant fastlegene.

- Tilbakemeldingene til oss er veldig gode, og vi vet med sikkerhet at vi har forhindret en negativ sykdomsutvikling for mange. Flere har kommet raskere tilbake til jobb etter behandlingen, dette er også et mål for prosjektet. At de som kommer til oss ikke behøver å være så veldig syke er også positivt, for da kan vi hjelpe dem veldig tidlig og det virker forebyggende, sier Halleland.

Frogner

I bydel Frogner i Oslo startet de også opp et tilbud om rask psykisk helsehjelp samtidig som Modum. Der er de, i tillegg til prosjektlederen, et tverrfaglig team som består av en psykolog, en ergoterapeut og en fysioterapeut, de to sistnevnte har videreutdanning i psykisk helse og alle har utdanning innen kognitiv terapi.

- Vi har etablert et godt samarbeid med fastlegene som ofte oppfordrer pasientene om å ta kontakt med oss. Det er også veldig positivt at det er mange som snakker positivt om dette tilbudet og sprer kunnskap blant venner og kjente. De fleste pasientene er svært takknemlige for at det finnes et slikt tilbud som omtrent ikke har ventetid og samtidig er gratis. Vi får også gode tilbakemeldinger på selve behandlingsmetoden der pasientene selv må delta aktivt, sier Maja Berg Kristoffersen som er prosjektleder for rask psykisk helsehjelp ved Oscar lokalmedisinske senter på Frogner.