- Når en i familien blir rammet av psykiske lidelser, så rammer det gjerne hele familien og ikke bare den som blir syk. De nærmeste trenger både å bli ivaretatt og involvert, men vi har ikke noe godt system som tar vare på dem. Helsevesenet ser noen ganger bare den som er syk og ikke familien og nettverket rundt, sier daglig leder for Pårørendesenteret i Oslo, Inger Hagen.

Vil ikke alltid ha hjelp

Den som blir syk kan miste evnen til å klare seg selv både praktisk og økonomisk, og endringer i personligheten gjør at familien må forholde seg til vedkommende på en helt ny måte, noe som virker inn på livene til alle som står rundt.

- Når den som er syk endelig får hjelp, er det ikke alltid at pårørendes behov for informasjon og veiledning blir ivaretatt.

- Det kan ta lang tid før man skjønner at den som er syk egentlig trenger hjelp, for psykiske lidelser kommer mange ganger gradvis. Ofte vil den det gjelder ikke ha hjelp fordi han ikke forstår at han trenger det, eller fornekter sykdommen sin, forklarer Hagen og fortsetter:

- Da faller mye av ansvaret på de pårørende om å oppsøke hjelp. Problemet er imidlertid at pårørende ofte ikke blir tatt imot av helsevesenet, med henvisning til at det er den enkelte selv som må be om hjelp.

Usikkerhet og trygghet

Helsevesenet retter seg først og fremst mot enkeltindivider og har lite fokus på familien og pårørende. Det gjør at pårørende kan føle seg veldig alene i situasjonen og ikke vite hvordan de skal forholde seg til den som er syk, eller hvordan de skal motivere vedkommende til å komme til behandling. De føler ofte at de må overta mer og mer av omsorgen, og noen ganger også økonomiske forpliktelser.

- Når den som er syk endelig får hjelp, er det ikke alltid at pårørendes behov for informasjon og veiledning blir ivaretatt. Det bidrar til usikkerhet og utrygghet for familie og venner som ønsker å være en støtte for den som er syk og kan skape unødige konflikter og vanskelig kommunikasjon.

Støtte, veiledning og hjelp

Pårørende kommer ofte i et dilemma som gjør at de føler avmakt i situasjonen, både i forhold til den som er syk, men også i forhold til hvordan de kan gå frem for å skaffe hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet.

- Dette burde vært et offentlig ansvar, men dessverre har ikke det offentlige satt forholdet til de pårørende godt nok i system ennå.

LPP Oslo, et lokallag av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, som er en ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse, har opprettet pårørendesenter i Oslo i partnerskap med Oslo kommune og en rådgivningstelefon der pårørende kan få rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Her kan pårørende få råd og veiledning, treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer, men også delta på kurs om psykisk sykdom og om kommunikasjon i familien.

- Dette burde vært et offentlig ansvar, men dessverre har ikke det offentlige satt forholdet til de pårørende godt nok i system ennå. Nå er det imidlertid satt på dagsorden politisk og det kommer blant annet en veileder for hvordan samarbeidet mellom helsevesenet og de pårørende skal ivaretas, så det går riktig vei, men det kommer til å ta tid, avslutter Hagen.