Psykisk helseopplysning for barn, unge og deres pårørende

Nettsiden, www.abup.no, er en informasjonsside med fokus på psykisk helse og en guide til rett hjelp. Men man finner også informasjon om ABUP, ulike tilstander eller diagnoser og beskrivelser av hvilke problemer man kan ha.

- Dette er en side som skal være til hjelp for barn, unge og deres pårørende. Vi skiller oss nok ganske mye ut fra andre tilsvarende tjenester på nett, forklarer kommunikasjonsrådgiver ved Abup i Kristiansand, Gro Anita Kåsa Poulsen.

- Blant annet er bloggen viktig og veldig populær. De sterke historiene gjør inntrykk, og det har etter hvert blitt mange personlige beretninger som leses hyppig. I tillegg til ungdom og foreldre som skriver sine historier, så er det også fagfolk som skriver på bloggen, men da bruker de gjerne jeg-form og et dagligdags enkelt språk som ikke blir for akademisk.

- De sterke historiene gjør inntrykk, og det har etter hvert blitt mange personlige beretninger som leses hyppig.

- Det å dele erfaringer tror vi er veldig viktig, for det gjør at barn og unge kan kjenne seg igjen og vite at det også er andre som har det på samme måte.

Nettsiden brukes også til informasjon om ulike informasjonskanaler aktiviteter og arrangementer:

Helsestudio 1

TV-sendinger hvor den gode samtalen rundt psykisk helse er i fokus. Abup samarbeider med den lokale TV-stasjonen TV Agder hvor det blir sendt et helseprogram på kanalen hver søndag. Etter at de er sendt på TV legges innslagene ut på nettsiden til Abup.

- Vi har etter hvert et ganske stort arkiv og vi tror at film er en veldig god måte å gi barn og unge informasjon på. I disse programmene er det den gode samtalen rundt psykisk helse som er i fokus. Som regel er det en som forteller om sine erfaringer og en fagperson i hvert program. Da får vi to perspektiver. I tillegg har vi et musikkinnslag i alle programmene slik at vi både dekker fag, erfaringer og kultur, forklarer Poulsen.

Landets eneste sykehustalkshow – ”Nesten helg”

Talkshow i grenselandet mellom kunst og fag, psykiatri og somatikk, samtale og visuelle uttrykksformer. Nesten Helg er utviklet av avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus HF, og startet i 2005.

Hensikten med Nesten Helg er å formidle kunnskap og å åpne opp for samtaler rundt psykisk helse, samt å fjerne tabuer og å justere oppfatninger om psykisk helse og uhelse ved hjelp av informasjon, underholdning og kunstneriske opplevelser. Nesten Helg arrangeres cirka en gang i måneden på Kick Malt & Mat i Kristiansand. Det er gratis og åpent for alle.

Plateselskap – ABUP records

- Vi favner så mange områder og temaer, og det tror jeg er noe av grunnen til at vi får så gode tilbakemeldinger på disse nettsidene. Men vi gjør enda flere spennende ting. Studioet som vi bruker til TV-sendingene har vi kalt Abup Road Studio, og dette studioet benytter vi også til plateproduksjon, for vi har faktisk også et eget plateselskap som heter Abup Road Records. Hittil har vi spilt inn tre CD’er, og dette er et tilbud til pasientgruppen vår.

- Vi favner så mange områder og temaer, og det tror jeg er noe av grunnen til at vi får så gode tilbakemeldinger på disse nettsidene.

- Blant annet hadde vi nettopp lansering av en plate som en ung jente ga ut, Maureen Frestad, og hvor hun hadde skrevet både musikken og tekstene selv. Hun har gått til behandling hos oss tidligere, og nå ga hun ut plate. Det sier seg nesten selv hvilken mestringsfølelse hun må ha følt, sier Poulsen.

ABUP-magasinet

Vi gir også ut Abup magasinet som er en samling av blogginnlegg og redaksjonelle innlegg samlet i en papirutgave. Med den siste utgaven av Abup magasinet ønsker vi å hedre alle stemmer som her og andre steder kommer til uttrykk. Disse stemmene er helt nødvendige for å forstå kompleksiteten i den virkelighet som er vår alles. Vitenskapelige funn, terapeutiske erfaringer og lignende er i beste fall ufullstendige uten den viten som slike erfarings- og brukerstemmer gir oss! 

Nettsiden heter www.abup.no og her kan alle som vil vite mer om psykisk helse eller lese sterke historier fra bloggen gå inn og besøke siden.

Hva kan ABUP gjøre for meg?

Hos Abup kan man få hjelp med å takle det som gjør hverdagen vanskelig, for eksempel følelser som tristhet og angst, konsentrasjonsproblemer, atferdsvansker, spiseproblemer, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser og søvnproblemer. Også vanskelige relasjoner, for eksempel i forhold til foreldre, søsken, venner eller lærere, kan Abup hjelpe med.

Ofte kan disse problemene oppstå i møte med utfordringer i livet som oppleves store og uforståelige, og det kan være vanskelig å snakke med andre om dette eller be om hjelp. Mange opplever derfor å ha det vanskelig over tid, men med hjelp er veien til opplevd bedring ofte kortere enn en tror. Abup vet at det er mulig å få god hjelp!

Trenger du hjelp?

Den vanlige veien til hjelp er gjennom sin fastlege. Du kan lese mer om fastlegeordningen på helsenorge.no. Leder av barneverntjenesten kan også henvise til oss. Men har du det vanskelig eller er urolig for noen, vil vi gjerne bistå deg slik at du skal få hjelp. Vi er tilgjengelig på telefon for råd og veiledning. Ved alvorlige tilstander eller krise, ikke nøl med å ta kontakt med legevakten.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og ungdom: 116 111 (hver dag fra 15.00-08.00)