Ikke alle kommer videre i livet etter en tøff periode. I 2015 var det 400 selvmord blant menn og 190 blant kvinner her til lands. Det er egentlig ingen som helt vet hvorfor det er så mye vanligere at menn tar livet sitt, men noen teorier har ekspertene.

Farlige metoder

- Menn bruker farligere metoder i sine selvmordsforsøk, noe som oftere fører til død ved første forsøk. Dette kan være noe av årsaken til at statistikken viser at menn oftere tar sitt eget liv, forklarer Fredrik Walby.

Han er forsker og psykologspesialist ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo. I tillegg ser man at menn i mindre grad snakker om problemene sine. De er ofte ikke like flinke til å benytte seg av eller ta vare på de relasjonene de har, og går dermed oftere med tunge tanker alene sammenlignet med kvinner, mange uten helt å forstå at de sliter psykisk.

- Kvinner gjør oftere selvmordsforsøk, men overlever i større grad enn menn forsøkene sine og kan da få hjelp av blant annet helsevesenet. Det er vel og bra, men vi skulle også ønske vi hadde større og bredere kunnskap om menn som sliter psykisk, og om hvordan best å nå disse forklarer Walby.

Finnes hjelp å få

- Man må huske at psykiske lidelser nesten alltid er en faktor når noen velger å ta sitt eget liv. Depresjon og rus, særlig alkohol i kombinasjon med depresjon, er vanlige årsaker til selvmord. Når vi opplever sterk psykisk smerte er vi ikke gode problemløsere, og livet kan kjennes tungt og meningsløst, sier Walby.

Det er ingen fasit på hvordan vi mennesker takler motgang i livet, og vi har svært ulik smerteterskel for psykiske utfordringer. Uansett bakgrunn er selvmord en sjelden hendelse og vil dermed komme som et stort sjokk på de etterlatte.

Må tørre å bry oss

- De fleste som forsøker å ta sitt eget liv, forteller at de ikke egentlig ønsker å dø, men heller ikke orker å fortsette i den livssituasjonen de er i. Ofte er det bare en forandring som skal til, forteller Walby.

Er du bekymret for en venn eller kollega? Typiske tegn ved depresjon kan være endret atferd i form av for eksempel sosial tilbaketrekning, nedstemthet eller merkbart lavere energinivå. Vær spesielt obs på slike forandringer hos folk du vet har gått igjennom en livsendring. Samlivsbrudd, oppsigelse på jobben eller økonomiske problemer kan være grobunn for en depresjon. Spør rett ut hvordan personen har det og om han eller hun sliter med tanken på å ville avslutte livet, oppfordrer Walby.

- I Norge finnes et godt hjelpeapparat. Det er viktig at de som trenger det blir tilbudt denne hjelpen, avslutter han.