Endringer er nemlig en forutsetning for at vi utvikler oss som menneske og samfunn. Men folk flest omfavner ikke automatisk alle endringer. Vi foretrekker at forandringer og omstillinger gjelder andre – ikke oss selv. Forandring fryder rett og slett ikke når andre tvinger den på oss.

Forskning viser at mange blir psykisk syke når omstillingene er for store, for eksempel når vi mister jobben. Usikkerheten knyttet til inntektsfall er en ting, men for mange betyr arbeidsledighet også å miste tilhørigheten til den daglige møteplassen. Hvem kjenner ikke igjen den ekle følelsen av å være utenfor mot sin egen vilje?  

Forandring krever mye

Psykolog Peder Kjøs sa i et intervju at «motstanden mot forandring stikker dypt». Forandring krever mye av oss, og det er derfor mange sliter når de er i en endringsfase.

Når Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober i Norge og i resten av verden, ønsker vi å bidra til at alle får mer kunnskap om hvordan vi kan bli bedre rustet til å takle endringer.

Vi har ulike terskel for hva vi tåler av endringer i livet. Det handler mye om vår egen personlighet. Noen er født eventyrlystne og søker opp endringene selv. Andre er mer trygghetssøkende og vil ha rutiner. Hva vi har opplevd ellers i livet er også viktig for vår evne til å takle endringer. Livserfaringer vil gjøre noen sterkere, andre mer sårbare.

Å komme seg igjenom livsfasene

De fleste store endringene er knyttet til livsfasene og er forutsigbare og normale. Å gå fra å være barn til voksen, å begynne på skolen eller i ny jobb, å gifte seg, å bli foreldre, å bli pensjonist og enke/enkemann. Første steg for å komme igjennom livsfasene på en god måte er å forstå at de er en naturlig del av livet. Likeledes er det normalt å være engstelig og litt stresset når man står ovenfor en ny fase i livet.

Noen ganger opplever vi ting i livet som krever mer av oss: for eksempel når vi mister noen brått, får en alvorlig diagnose eller mister jobben. I slike situasjoner vil det være normalt å oppleve større stress enn vanlig.

Da er det viktig å gi seg selv tid til å bearbeide og få oversikt over hva endringen innebærer.  Bruk tiden til å sortere og finne ut hva som må til for at situasjonen ikke blir verre. Involver gjerne andre i denne prosessen. Oppsøk hjelp hos personer du er trygg på eller hos helsepersonell. Forskning viser at noe av det viktigste du gjør for din psykiske helse er å snakke om den. Det har en positiv effekt å lufte egne tanker, og man får kanskje også innsikt i hva andre har gjort i liknende situasjoner.   

Derfor jobber vi i Verdensdagen for psykisk helse for økt åpenhet om psykisk helse. Åpenhet styrker vår psykiske form. Vi har derfor en oppfordring til dere alle denne høsten: Del med andre hva du gjør for å komme i god psykisk form!