Det er mulig for mennesker med rusproblemer og psykiske problemer å lære seg å leve med helseplagen uten at den styrer livet ditt. Det er mulig å komme seg på beina uten å bruke medisiner med bivirkninger. Det betinger at brukernes erfaringer må trekkes inn som kunnskapsgrunnlag for behandlingen, ifølge gründer og daglig leder av Incita, Ole Andreas Underland.

Hjelp til hjelpeløshet?

– Hvis den hjelpen som gis kun fører til hjelpeløshet på sikt, hvilken nytte har pasienten av den da? Hjelp handler ikke om å definere deg som syk, det handler om å gi deg et håp. Håpet er en forutsetning for at behandling skal gi deg et bra liv. Hvor skal håpet hentes?

– Dette handler om å snekre sammen døgnbaserte tilbud som pasientene vil ha. Vi har fritt sykehusvalg i Norge, og det neste blir fritt behandlingsvalg.

– Brukernes erfaringer er viktig, våre behandlingstilbud bygger på teorien om salutogenese og at mestring skapes via teoriens hovedbegrep sence of coherence. Mellommenneskelige relasjoner står sentralt, og det er ikke ekskluderende å bruke medisiner selv om målet er å behandle medisinfritt, sier Underland.

Lytter til brukerne

Underland vet hva han snakker om. Han er psykiatrisk sykepleier i bunnen, og startet sitt første helseforetak i 2000. Han har hørt på brukerne hele veien, og har bygd tilbud med dette som utgangspunkt. Nå er han i gang med Hurdal Recoverysenter, som skal tilby 30 plasser til mennesker som ønsker å komme på rett kjøl uten bruk av medisiner. Søknad om status som fullverdig psykiatrisk sykehus er levert, og de fleste pasientene skal bo på senteret, før eid av Indremisjonen i Hurdal.

Vil starte flere sentre

– Vi har store forventninger til Recoverysenteret, og planer om å starte flere. Dette handler om å snekre sammen døgnbaserte tilbud som pasientene vil ha. Vi har fritt sykehusvalg i Norge, og det neste blir fritt behandlingsvalg. I dag har ikke folk med alvorlig psykiske lidelser et reelt valg. Det gjør vi nå noe med i samarbeid med brukernes organisasjoner, sier Underland.