Underland var med å starte landsforeningen for selvmordsetterlatte og har jobbet som psykiatrisk sykepleier i mange år. Han opplever stadig at folk med psykiske helseproblemer, tar kontakt og ønsker medikamentfri behandling. Per i dag finnes ikke et slikt tilbud innen psykisk helse. Derfor har han som mål å hjelpe mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer til å leve gode og selvstendige liv uten unødvendig eller overdreven bruk av medikamenter.

–Personer med psykiske helseutfordringer får behandling basert på samme prinsipper som alle andre sykdommer som rammer oss mennesker. Det settes en diagnose og så iverksettes behandlingen hvor legemidler som oftest inngår som en del av behandlingen. Det er mange andre måter å behandle folk på enn ved hjelp av medisinering. Vi mennesker er i stand til å tåle mye. Det er også viktig å se på hvem eller hva som kan gi pasienten håp og tro på fremtiden, sier Underland.

Motstandsresurser som styrke

Han startet derfor Hurdalsjøen Recoverysenter  hvor de jobber for å møte hver enkelt bruker sitt behov gjennom å tilby skreddersydd behandling med utgangspunkt i den enkeltes ressurser. Målet er å oppleve mestring og slik finne veien fra håpløshet til håp og videre til å finne sammenheng i eget liv.

–I et helsefremmende perspektiv er motstandsressursene, selve fundamentet for at vi skal holde oss friske og for at vi skal kunne mestre våre liv i hverdag og i krise.

På denne måten ønsker de å bygge opp under og utvikle brukerens motstandsressurser slik Aron Antonovsky har beskrevet dem i sin forskning.

–I et helsefremmende perspektiv er motstandsressursene, selve fundamentet for at vi skal holde oss friske og for at vi skal kunne mestre våre liv i hverdag og i krise, sier han.

Trening og håp eller piller

Det godt dokumentert at fysisk aktivitet og trening gir like god effekt som legemidler ved milde og moderate depresjoner.

– Dette alternativet er klart billigst, bivirkningsfritt og gir mulighet for dobbel helsegevinst ved at det åpner for deltagelse i grupper og inklusjon i et fellesskap. Ensomhet er et stort tilleggsproblem for de som har en psykisk helseutfordring, forklarer han.    

– Slik jeg ser det hjelpes mange  folk til hjelpeløshet og avhengighet av medisiner eller betalt helsehjelp.

–Innenfor psykisk helsevern i dag er det en dramatisk høy forekomst av selvmord. Hvorfor det er slik, når de faktisk får hjelp?  I  Norge har vi vært helt bakpå med å tenke smart i forhold til det med å formidle håp. For eksempel finnes det en forening som sender folk som har vært igjennom amputering av forskjellige lem til pasienter som går igjennom det samme. De besøker pasienten på sykehuset, informerer og viser at livet er verd å leve tross situasjonen.

–Derimot har jeg aldri hørt om dette innen for eksempel den gruppen som får en schizofrenidiagnose. Hvorfor prøver vi ikke det samme her? Det finnes mange personer som mestrer livet med en slik diagnose, både blant de som benytter legemidler og blant de som ikke benytter medisiner, sier han.

­–Når du møter et menneske som har vært i situasjonen selv, så får du trua på at det er håp. Tross situasjonen du måtte være i, legger han til.  Slik jeg ser det hjelpes mange  folk til hjelpeløshet og avhengighet av medisiner eller betalt helsehjelp. Det er ikke bærekraftig hvis de blir avhengig av medisiner for å klare seg. Vi må heller jobbe for at de kan leve et godt liv uten, mener Underland.