Fem organisasjoner innen psykisk helse jobber hardt for at det skal etableres medisinfrie døgnbaserte behandlingsenheter ved alle landets helseforetak. Dette viktige arbeidet er kanalisert gjennom ”Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp”. En av de fem bruker- og interesseorganisasjonene for psykisk helse er Hvite Ørn Norge. Styreleder Jan-Magne Sørensen forteller at kravet om medisinfritt døgntilbud har vært den store saken siden organisasjonen ble etablert i 2008.

Jan Magne Sørensen, Styreleder i Hvite Ørn Norge. Foto: Ekaterina Saratovskaya

En tur i skogen?

– I dag er det nesten umulig å få behandlingstilbud uten medikamenter, hvis vi ser bort fra noen få pilotprosjekter. Helt legemiddelfri behandling er ikke en mulighet. Fastleger flest sykmelder, skriver ut medisiner som gir bivirkninger og ber oss om å gå tur i skogen. Det er ikke et reelt tilbud. Resultatet er at pasienten går utenom det tradisjonelle helsevesenet, og betaler for alternativ behandling. Våre fem organisasjoner med 13 000 medlemmer har jobbet for kravet om medisinfrie tilbud i fire år, og vi vil ikke gi oss, lover Sørensen.

Ikke imot medisiner

Det handler ikke om å være imot medisiner. Det handler om muligheter til å velge den behandlingen man selv har tro på, og at medisiner ikke nødvendigvis er en viktig del av behandlingen.

Medisiner har ofte bivirkninger som er underkommunisert, som forringer livskvaliteten og er ofte like problematisk å hanskes med som diagnosen. Erfaringer fra brukere og empirisk forskning viser at legemidler har negativ effekt over lengre tid. Det er også en grunn til at organisasjonene vil ha medisinfrie tilbud.

Behandling uten tvang

– Årsaken til diagnosen ligger primært i miljøet. Vi er kritiske til det medisinske synet som hevder at årsaken er å finne i biologien. Vi tror det er viktig at pasienter i tillegg til sykemelding kan få en trygg plass å være der de møter folk, går turer, har gode samtaler og får veiledning uten medisiner. Mange brukere etterspør et slikt tilbud. Derfor er det nødvendig at det utvikles modeller for drift, forteller Sørensen og fortsetter:

– Så langt har vi opplevd en mangel på politisk handlekraft, men vi er overbevist om at det kommer på plass. Helseminister Høie har sagt seg svært positiv, så vi velger å se positivt på fremtiden. Vi vet at tilbud uten tvang kan gi god effekt, og har stor tro på å bruke mennesker med egenerfaring i behandlingen.

FAKTA

Det finnes ikke døgnbaserte medisinfrie tilbud til personer med pykiske helseproblemer i Norge.

• Medisinfrie tilbud kan redusere bruk av tvang. Fem organisasjoner jobber hardt for å etablere slike tilbud.

• Dette handler ikke om å være imot medisiner, men å velge en behandling man tror på.

• For at dette skal bli en realitet, må politikere, fagfolk, myndigheter og helseforetak støtte organisasjonene i deres arbeid.