– SHARE er et langsiktig initiativ der KICKS sammen med ideelle organisasjoner i Norge, Sverige og snart Finland ønsker å bidra med å øke kunnskapen om dårlig psykisk helse blant unge kvinner. Vi ønsker at flere skal tørre å prate om det, og kanskje enda viktigere – tørre å be om hjelp.

Det sier Malin Stavlind, Sustainability Manager i KICKS. I Norge skal KICKS samarbeide med Mental Helse Ungdom. Målgruppen for initiativet er kvinner i alderen 18-27 år nettopp fordi det er en økende tendens til dårlig psykisk helse i denne gruppen.

– Det er mange av KICKS medarbeidere og kunder som hører til i denne aldersgruppen, og derfor er et slikt initiativ ekstra relevant for oss. Om man selv ikke sliter med dårlig psykisk helse, kjenner man mest sannsynlig noen som gjør det. Vi håper på å kunne bidra til en bedre psykisk helse i samfunnet vårt.

I Ungdata-undersøkelsen fra 2014 utført av Ungdata fremkommer det at nær én av fire jenter i videregående skole har tegn på depressive symptomer. Undersøkelsen viser også at det er depresjon og angst som er de vanligste plagene blant dagens unge.

Fra det ytre til det indre

– Vi ønsker å samarbeide med seriøse organisasjoner. Mental Helse Ungdom er en langsiktig aktør som har en gedigen kunnskap om psykisk helse. Vi ønsker å hjelpe de med å sette det på dagsorden igjennom våre kommunikasjonskanaler, forteller Stavlind.

Aida Tesfai, organisasjonsleder i Mental Helse Ungdom.

 

Aida Tesfai er organisasjonsleder i Mental Helse Ungdom. Hun ser frem til samarbeidet med KICKS, og er glad for at det er akkurat de som tar tak i problemet med dårlig psykisk helse.

– Det er jo en kosmetikkjede som naturlig nok fokuserer mye på det ytre. Vi syns det er så fint at vi sammen kan nå ut til målgruppen deres, og at KICKS velger å løfte fokuset fra det ytre og til det indre ved å snakke høyt om dårlig psykisk helse. Det er jo et tema som lenge har vært tabubelagt, så KICKS er virkelig et foregangseksempel for mange bedrifter og tar nå et stort samfunnsansvar.

For hvert solgte produkt fra KICKS’ eget varesortiment, donerer kjeden også én krone til Mental Helse Ungdom. På den måten støtter KICKS organisasjonen finansielt.

Nå ut til flest mulig

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. Med 26 lokallag i 14 fylker og 1300 medlemmer er organisasjonen godt spredt rundt om i landet.

– Vårt formål er å jobbe for best mulig psykisk helse blant unge i dag. Vi skaper møteplasser for de som har behov for å omgås med andre som er i samme situasjon og som enklere kan forstå hvilke psykiske problemer man måtte ha, forteller Tesfai.

Det er Mental Helse Ungdom som er eksperten på psykisk helse blant unge. De skal bidra med kunnskap rundt tematikken, og sammen med KICKS kommunikasjonskanaler kan de i større grad nå ut til målgruppen. Fra høsten av skal de også starte opp et mentorprogram.

– I høst åpner vi for registrering til en pilotrunde til et mentorprogram der unge jenter som sliter med dårlig psykisk helse kan søke om å få praksisplass hos KICKS. Dette er mentorstøttet slik at jentene vil få god arbeidserfaring med høy grad av oppfølging fra oss og Mental Helse Ungdom. Testomgangen skal etter planen begynne i januar 2017. Dette gleder vi oss veldig til, avslutter Stavlind.