Foreningen er en frivillig medlemsorganisasjon som ble dannet så sent som 2010. I 2013 fikk de sin første driftsstøtte fra Helsedirektoratet.

– Vi jobber samfunnspolitisk og med åpenhet rundt psykisk helse med vekt på bipolare affektive lidelser. Vi ønsker å gi god og oppdatert informasjon om hva denne diagnosen innebærer. Vi tilbyr blant annet likeperson samtaler til de som er berørt. I tillegg er vi opptatt av at hver enkelt skal kunne ta selvstendige valg rundt sin behandling. Vår filosofi bygger på det som kalles trialogen. Det vil si at det er flere parter i behandlingen. Pasient, bruker, fagpersoner og pårørende har alle unik kompetanse, men de er alle like viktige. Det er viktig at vi bygger broer, og samarbeider for å skape et bedre psykisk helsevern, sier leder av Bipolarforeningen, Marthe Løkken.

Åpen for alle

Foreningen er åpen for alle, men rettes i hovedsak mot personer med bipolare affektive lidelser, pårørende og fagpersoner.

– Alle som ønsker å støtte oss er velkomne, sier Løkken.

– Men trengs det virkelig en egen organisasjon for en så spesifikk diagnose?

– Bipolar lidelse er ingen sjelden lidelse, den berører mange. Det er antatt at over 40 000 nordmenn lever med klassisk bipolar lidelse. Om vi også regner med undergruppene av bipolare lidelser vil antallet berørte øke drastisk. I tillegg kommer alle pårørende.

Foreningens vekst viser behovet for en forening som gir informasjon, veiledning, støtte og er et talerør for de berørte. Uansett hvilken diagnose du får, vil behovet for informasjon og å snakke med andre i lignende situasjon være stort, sier Løkken.

Behandling og mestring

Det finnes ikke en spesifikk behandling for bipolare lidelser som hjelper for alle. Det finnes ulike typer behandling, både av medikamentell og ikke medikamentell art. Bipolarforeningen er opptatt av at hver enkelt skal finne sin vei i behandlingsjungelen. Det er ingen bestemt fasit som passer for alle.

– Du er din største ressurs og med egen innsats, mestringsteknikker og gode støttespillere er bipolar lidelse noe du kan lære deg å leve et godt liv med. Du kan også ha mange friske, gode perioder. Selv om du har diagnosen, så vil det ikke si at du bestandig vil være syk, men at du har en sårbarhet for nye maniske, depressive eller blandede episoder, sier Løkken.

Mestringskurs og Ressursteam

Bipolarforeningen tilbyr todagers mestringskurs for personer med bipolar lidelse og deres pårørende. I tillegg har foreningen et Ressursteam som tilbyr undervisning og foredrag for fagpersonell, studenter og næringslivet. Begge tilbudene er utviklet og driftes av personer med brukererfaring.