Fakta om tics

  • Kan være sammensatte flere ulike tics på en gang eller i serie.
  • Flytter seg ofte fra en kroppsdel til en annen.
  • Kan variere i hyppighet og intensitet gjennom dagen, over uker eller måneder
  • Kan midlertidig undertrykkes. Det betyr at noen barn med TS kan holde tilbake tics gjennom en legetime, noen ganger en hel skoledag. Tics er allikevel ikke en uvane en kan slutte med hvis man vil.
  • Kan være usynlige for omverden- som å stramme mage/lårmuskler, krølle tærne i skoene også videre.
  • Kan minske ved distrahering eller ved konsentrasjon om noe en er veldig opptatt av.
  • Kan forsterkes av angst og nervøsitet, men også av å glede seg til noe.
  • Skyldes ikke uvaner, nervøsitet eller problemer i hjemmet.

Ufrivillige bevegelser kalles motoriske tics. De vanligste motoriske ticsene er blunking, hodebevegelser og grimasering. Ufrivillige lyder kalles vokale tics. De mest vanlige vokale ticsene er harking, kremting og snufsing. Symptomene vises normalt i alderen 2 - 18 år, ofte i 5- 7 års alderen.

Forekomst og behandling

Forekomsten av Tourettes syndrom antas å være omtrent én prosent, og forekommer tre til fire ganger så ofte hos gutter som hos jenter. Det naturlige forløp av TS varierer betydelig fra individ til individ. De fleste har en lett grad av symptomer. Noen vil fortsatt ha symptomer som voksne, i større eller mindre grad. Tilleggsvansker er ikke uvanlig. De vanligste er ADHD og tvangstanker eller tvangshandlinger (OCD). Noen har også problemer med søvn.

Det finnes ingen behandling som kan helbrede eller fjerne tilstanden. Det finnes imidlertid både medikamentell og ikke- medikamentell behandling som kan forsøkes dersom symptomene blir så dominerende at de skaper problemer i skole eller arbeid, eller medfører sosiale, fysiske og/ eller psykiske vansker.

Norsk Tourette Forening (NTF)

Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å spre kunnskap om og øke forståelsen for mennesker med Tourettes syndrom. NTF er en støtte- og interesseforening for alle som har Tourettes syndrom, og deres pårørende. Vi arbeider aktivt for å få et best mulig tilbud til barn og voksne når det gjelder diagnostisering og behandling. Tilrettelegging og forståelse i skolen er også høyt prioritert.

Vi har flere aktive fylkeslag som arrangerer aktiviteter, både for barn, ungdom, voksne og pårørende. Vi gir ut medlemsbladet «2-rette» fire ganger i året. Vi arrangerer landsdekkende seminarer flere ganger i året, både for de som selv har diagnosen og for pårørende/foresatte.

Vi bistår med råd og veiledning, og har mange likepersoner som kan kontaktes dersom en trenger noen å prate med.