Mastergradstudent Mathias Nesheim og Ksenia Folomeeva har i en kontrollert studie forsket på effekten av nevrofeedback og konsentrasjon. 22 personer ble delt inn i to grupper som gjennomførte en kognitiv «multiple object tracking»-test før og etter studien. Tolv personer gjennomførte ti nevrofeedback-treninger, mens ti personer i kontrollgruppen kun gjennomførte testene.

Måler hjerneakvititeten

De foreløpige resultatene viser at de som trente nevrofeedback gjorde oppgaven bedre enn kontrollgruppen med mindre bruk av ressurser målt med pupillstørrelse og atferdsdata. De fant også tegn til varige endringer i hjernen som økt konnektivitet som virker å være i direkte sammenheng med nevrofeedbacktreningen.

- Nevrofeedback er en metode hvor man måler hjerneaktiviteten i sanntid i et slags spill som gir positiv tilbakemelding kun når man endrer hjerneaktivitetet i riktig retning. En spesialist lager en treniningsprotokoll som setter grunnlaget for hva man trener. Treningsprotokollen i studien var satt til å øke theta bølgeaktivtet, og øke og senke theta konnektivitet mellom hjernehalvdelene, og ble utviklet i samarbeid med Dr. Svetla V. Dimitrova og Smartbrain AS. Forsøkspersonene satt i en stol i 30 minutter og hørte en lyd så lenge de regulerete aktivitetsnivået i riktig retning. Gruppen klarte oppgaven godt etter fem treninger og ble bedre ved hver trening, sier Nesheim.

Lovende resultater

- Resultatene fra dette studiet er veldig lovende og over forventning. Det burde derfor forskes mer på om disse resultatene kan overføres til å bedre kognitiv svikt hos ulike pasientgrupper i fremtiden, avslutter Nesheim.

Kontaktperson: Mathias Nesheim

Veiledere: Professor Bruno Laeng, UIO og Dr. Svetla. V. Dimitrova, Smartbrain AS.