Rannveig Kvifte Andresen har jobbet som daglig leder i Dixi i fem år og møter veldig mange forskjellige mennesker. I underkant av 400 kvinner og menn tar kontakt med Dixi hvert år.

- Jeg føler jeg gjør en samfunnsviktig jobb, både med å hjelpe, men også spre budskapet og sette dette på dagsorden. Metoo-kampanjen bidro til at vi snakker om slike temaer og jeg håper det fortsetter.

#skamsprenging

For mange som har blitt utsatt for overgrep kan det føles både skamfullt og vondt å snakke om det som har skjedd. Mange tror de ikke trenger hjelp og mange sier ikke fra. Situasjoner som oppstår kan vekke minner og ubehag, og hos Dixi mener de det er viktig å skjønne hvorfor reaksjonene kommer. Det er normale reaksjoner på en unormal hendelse.

- Det viktigste er å snakke med noen. Man trenger ikke fortelle det til alle, men fortell det til noen. Hos oss er det ingen ventetid, du får time raskt. Mange har brukt lang tid på å tørre å ta kontakt, og da er det viktig å få komme til så fort som mulig. Det er fullt mulig å ta med seg en nærstående første gang. En venn, venninne eller kjæreste. Vi har også egne samtaler for pårørende. Det er vanskelig å se at noen man er glad i har det vondt. Vi ønsker å fange opp de utsatte, sier Rannveig.

Reise seg i felleskap

I tillegg til enesamtaler for utsatte og pårørende, gratis advokathjelp, telefon-, mail- og Skypesamtaler, temakvelder og foredrag, har også Dixi samtalegrupper for utsatte og pårørende.

- Det kan være godt å møte andre som er i samme situasjon som deg, sier Kvifte Andresen.

Her møtes fem-åtte deltagere jevnlig hvor en veileder styrer. Først møtes man ukentlig i tre måneder, så er det et opphold på tre måneder før man møtes igjen. Mange holder kontakt etterpå. Det er en god følelse å kjenne at man har reist seg i felleskap, sier hun avslutningsvis.