Dr. Nezla Duric er barne- og ungdomspsykiater ved BUP på sykehuset Helse Fonna Haugesund. Hennes doktorgradstudium ved UIB tok for seg behandlingen av barn med ADHD. Det var en longitudinal klinisk randomisert kontrollert studie av en storgruppe bestående av 120 barn og ungdommer.

- Neurofeedback er en alternativ behandling, og en gradvis læringsprosess som gjør det mulig for en person å lære hvordan hjerneaktiviteten kan endres, for å forbedre helse og ytelse. Deltakerne ble delt inn i tre grupper, hvor en av gruppene kun fikk behandling med neurofeedback, den andre kun medikamentell behandling med sentralstimulerende medisiner, og den tredje en kombinasjon av disse to.

Effekten ble målt via selvrapportering, og objektive målinger gjennom en kvantitativ EEG (qEEG).

- Vi fikk rapporter fra pasientene selv, deres foreldre og deres lærere. Vi målte også effekten via qEEG, hvor vi så på endringene i hjerneaktiviteten.

Så endringer etter seks måneder

De så ingen signifikant forskjell i effekten på de tre behandlingsalternativene rapportert rett etter endt behandling, via den subjektive målingen. Men etter seks måneder kunne de spore en forskjell.

- Deltakerne i den kombinerte behandlingsgruppen kom ut med best resultater. Dette betyr at vi dermed kanskje kan redusere i mengden medisin, og heller booste med nevrofeedbackbehandling i perioder. Dette gjenstår det å forske videre på. Nå skal det blir spennende å se hva resultatet av de objektive målingene i qEEG viser, avslutter Duric. 

Resultatene fra dette doktorgradsstudiet er publisert internasjonalt.