Av Tasim Karim-Birkeland, daglig leder i Rusfri Oppvekst

Én av tre unge er kronisk stresset og én av ti er utbrente. Så mange som halvparten av jentene er kronisk stresset og mener de er for tykke, mens 25 prosent har depressive symptomer.

Dette er vår ungdom, folkens. Unge mennesker som har flere år med utdanning igjen, men som dessverre ikke klarer å fungere gjennom skolehverdagen sin på grunn av utfordringer knyttet til sin psykiske helse. Psykisk helse har vi alle, men på grunn av ulike forutsetninger og utfordringer i livet påvirkes vår psykiske helse deretter.

Rusfri Oppvekst ønsker å jobbe forebyggende, men med slike rapporter undrer vi hvor tidlig er egentlig tidlig nok for innsetting av ulike tiltak? Det vi derimot ikke er i tvil om er at ansatte i barnehager og skoler går stadig i møte med utfordringer de ikke får nok kunnskap om gjennom sine utdanninger. Rusfri Oppvekst ønsker at lærere skal ha kunnskap om psykisk helse hos barn og unge, derfor er dette et av fokusområdene i vårt undervisningsprosjekt på Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen. Ha nok kunnskap om betyr ikke at lærere skal bli terapeuter, men det er på tide å erkjenne at lærere er viktige voksne i barn og unges liv. Trygge, bevisste, kunnskapsrike voksne fornemmer, oppdager og melder sine bekymringer. Dette er viktig i tillegg til den faglige kompetansen.

At våre kommende generasjoner skal oppleve seg selv som gode nok bør være fremtidsvisjonen. At de som er en stor og viktig del av hverdagen til barn og unge må prioriteres for å nå denne visjonen, bør være en selvfølge!

Les mer om vårt undervisningsprosjekt på www.rusfrioppvekst.no.