- Senteret for psykisk helse og rus startet vi opp i september 2010. Grunnlaget var at forskerne våre var svært etterspurte både innenfor forskning og formidling. Fakultetet har et internasjonalt samarbeid hvor vi har sett på utvikling og trender, noe som passer overens med vårt samfunnsmandat som er å tilby undervisning og forskning i tråd med samfunnets behov, sier Heidi Kapstad, dekan ved fakultetet for helsevitenskap.

Forskningsprosjektene ved senteret utvikles på en demokratisk måte med og i kommunene og i samarbeid med de som arbeider i kommunene og de som mottar og /eller benytter seg av tjenestene. Mange av fakultetets ansatte har dobbeltkompetanse, noe som betyr at de er høgskoleutdannet i tillegg til at de har erfaring og kompetanse fra psykisk helse enten som pasienter eller pårørende.

- I våre utviklings-, forsknings- og innovasjonsarbeider vektlegger vi betydningen av å involvere innbyggere og brukere på en demokratisk måte i et personorientert helsearbeid, sier Kapstad.

Korte, lange og nye utdanningsløp

Høgskolen har utdanning på mange ulike nivåer og tilbyr blant annet en master i klinisk helsearbeid hvor man kan velge en egen studieretning for psykisk helsearbeid.

- Vi opplever at mange også er opptatt av noe kortere utdanningsløp, og derfor tilbyr vi mange spesialiserte videreutdanninger som gir fra 15 til 75 studiepoeng. Ett av de mest populære studiene våre er psykisk helse og rusrelaterte problemer. Studietilbudet er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, Sosial- og familieavdelingen, samt en referansegruppe bestående av fagpersoner fra ulike miljøer i Buskerud forklarer Anne Grethe Steinsvåg, studieleder for videreutdanninger på Institutt for sykepleievitenskap, campus Drammen.

- I våre utviklings-, forsknings-, innovasjonsarbeider vektlegger vi betydningen av å involvere innbyggere og brukere på en demokratisk måte i et personorientert helsearbeid.

Høgskolen driver også en del nybrottsarbeid og tilbyr videreutdanninger som kan inngå i et psykoterapeutløp, et eksempel på dette er «Kunst- og uttrykksterapi». Høgskolen i Buskerud og Vestfold er den eneste i landet som tilbyr dette studiet på høgskolenivå. Til høsten starter vi ytterligere et studie som kan inngå i et psykoterapeutløp, nemlig «Integrativ terapi».

- Det unike med oss er at vi har denne store bredden innen psykisk helse, at vi har et veldig aktivt samarbeid med andre eksterne aktører og at vi hele tiden arbeider med nyutvikling av studietilbud i tråd med behovene i praksis, avslutter Steinsvåg.