Av: Rikke Philippi Prosjektleder for Verdensdagen for Psykisk Helse

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. En FN-dag som blir markert i over 150 land, og som i Norge samler flere tusen frivillige til innsats for at vi alle skal få bedre helse. Hvorfor snakker vi så om dette allerede nå i februar? Jo, for god helse, enten den er fysisk eller psykisk, skapes ikke på én dag i året. Å bygge eller vedlikeholde en god helse er en kontinuerlig prosess, og vi trenger noen ganger å minnes på hvor viktig det er å jobbe med dette året rundt.

Globalt og personlig

Vi lever i en verden der endring og omstilling er en del av livet. Klimaendringer, migrasjon, teknologiutvikling,  arbeidsledighet, prestasjonspress er noen av de store endringene som har vært dominerende det siste året.

Noen endringer er naturlige og til en viss grad forutsigbare. Overgangen mellom barnehage og skole, pubertet, å flytte hjemmefra og å ikke kunne delta i arbeidslivet lengre i tillegg til opplevelsen av å miste noen man er glad i er typisk slike endringer. De hører livsfasene til, og mange av disse endringene er en forutsetning for vekst og utvikling. Andre endringer som påvirker oss personlig kan komme mer brått på. Det kan være tap av jobb eller helse, endring av sivilstand, å måtte starte på nytt, kanskje på et nytt sted.

Noen endringer er små, andre større. Teknologi og sosiale medier bidrar til at vi opplever endringene som flere og at de skjer oftere.

Identitet og tilhørighet

Når livet endrer seg, det er da vi kjenner mest på hvor trygt vi står i vår egen identitet og hvor viktig det er med tilhørighet. Som nevnt i innledningen, forandringer i livet kan gjøre noe med hvordan vi har det, og hvordan vi har det kan gjøre noe med hvordan vi takler endringene som skjer:

  • Du mister jobben, men har folk rundt deg som er virkelig støttende og som bistår deg og hjelper deg til å se nye muligheter. Denne tilhørigheten kan bidra til å gjøre det som er en stor endring i livet lettere å forholde seg til.
  • Du flytter til et nytt sted. Å finne en arena på et nytt sted der du kan være deg selv og bli møtt på en god måte, vil kunne være avgjørende for hvordan du har det.

Å akseptere deg selv for den du er er viktig i møtet med livets forandringer. Det å finne meningsfulle aktiviteter som gjør at du opplever å høre til og blir akseptert fordi du er nettopp deg, kan være ekstra viktig når livet forandrer seg.

Ta vare på deg selv og andre

De aller fleste av oss kan bli flinkere til å ta vare på oss selv. Vi vet mye om hva vi skal gjøre for å ivareta vår fysiske helse, også når uhellet er ute. Men, hva kan vi gjøre når det gjelder psykisk førstehjelp? Verdensdagen har utviklet egne «psykevettregler» etter inspirasjon fra fjellvettreglene. Disse er ikke bare til nytte for deg selv, de vil også være til god hjelp når du ønsker å bistå andre

Psykvettreglene

1. Bær ikke på tunge tanker alene.

2. Søk hjelp i tide, det er ingen skam å be om hjelp.

3. Spar på fine opplevelser, de er gode å ha med seg i "ryggsekken".

4. Vær rustet mot tunge perioder, snakk om det før det blir for vanskelig.

5. Tenk på det du får til i stedet for det du ikke får gjort.

6. Vær aktiv, regelmessig fysisk aktivitet er bra for den psykiske helsen din.

7. Forsøk å gjør noe hyggelig hver dag, enten for deg selv eller for andre.