Berit, som i virkeligheten heter noe annet, kom til Hurdalsjøen Recoverysenter i november 2014. Frem til da hadde hun vært tvangsinnlagt på et ordinært psykiatrisk sykehus i 3,5 år. Her hadde hun mange vonde opplevelser, og hverken behandlingsmetoden eller systemet passet Berit. Det var lite aktivisering av pasientene, og Berit måtte tilbringe mesteparten av tiden på rommet sitt.

- Jo mer de la tvang på meg, og bura meg inne på et rom, jo verre ble anfallene og situasjonen. For noen passer kanskje dette, for eksempel for de som prøver å rømme eller ikke vil ta medisinene sine. Men for de som vil ta medisinene sine og som samarbeider, vil ikke det å bare spise, sove og kanskje være sammen med noen ansatte være nok, forteller Berit.

Systemet tilpasses individet

Da Berit kom til Hurdalsjøen og fikk prøve recoverybasert behandling, forandret livet hennes seg. Istedenfor at Berit måtte prøve å tilpasse seg systemet, måtte systemet tilpasse seg henne.

- Den største forskjellen for meg var at jeg nå kunne kjenne på et håp. Det hadde jeg ikke opplevd under tidligere behandlingsopphold, sier Berit.

- Recoverybasert behandlingsmodell tar utgangspunkt i menneskers ressurser og ønsker.

Tom Liudalen, områdeleder ved Incita, forteller at dette er kjernen i systemet de jobber etter, som heter Illness Management and Recovery (IMR).

- Vi tilpasser behandlingen til hver enkelt person som kommer til oss. Recoverybasert behandlingsmodell tar utgangspunkt i menneskers ressurser og ønsker. Man har et fokus på drømmene og håpet til hver enkelt, sier Liudalen.

- Min jobb er å legge til rette slik at den personen som kommer til oss skal nå sine mål.

Behandlingsmetoden bygger på tanken om at brukermedvirkning, fysisk aktivitet, et sunt kosthold og rutiner i hverdagen vil gjøre det lettere for en person å leve med sykdommen. Dette kan også redusere deres behov for medikamenter. Behandlingsmetoden involverer den hjelpetrengende i langt større grad enn den tradisjonelle psykiatrien gjør.

Gruppebehandling

Selv om det er en individuell tilpasning i opplegget, baserer behandlingsmodellen seg på en gruppearbeidsform.

- Hver enkelt gruppe består av fire til syv personer, og blir ledet av to medarbeidere. Den ene medarbeideren vil alltid ha erfaringskompetanse, det vil si en person som har hatt opplevelser selv i forhold til det å være hjelpetrengende eller pårørende, sier Liudalen.

På denne måten blir beboerne kjent med andre som har lignende erfaring, og som kan vise at det er mulig å leve et godt liv til tross for helseplagene. Dette var en av tingene Berit satte pris på da hun kom til Hurdalsjøen.

Jobber en uke i strekk

En annen ting hun likte godt var turnusordningen. På et vanlig sykehus har de tredelt turnus; dagvakt, kveldsvakt og nattvakt. På Hurdalsjøen Recoverysenter jobber de ansatte en uke i strekk.

- Det var fantastisk å slippe stadig nye hjelpere hver dag.

- De som jobber i gruppene, jobber i en turnusordning som er medleverbasert. Det betyr at de jobber fra åtte på formiddagen til ti på kvelden, en uke av gangen. Noen ansatte bor på institusjonen, mens noen reiser hjem på natten. Denne arbeidsformen fører til at de som jobber i gruppene, og de som tar del i recoveryopplegget, har mye med hverandre å gjøre i løpet av en uke. Det er en av tingene som mange beboere sier de synes er fint, forklarer Liudalen.

- Det var fantastisk å slippe stadig nye hjelpere hver dag. På Hurdalsjøen Recoverysenter er det det samme arbeidslaget jeg møter gjennom en hel uke, forteller Berit.

Planlegger eget liv

Det nye behandlingsopplegget tar først og fremst utgangspunkt i Berit sine behov og fokuserer på hvordan hun skal klare å leve med de psykiske helseplagene hun har. Hun bor nå hjemme i leiligheten sin, og har laget en egen plan hvor hun skriver ned hva som må til for å leve med plagene - særlig når lidelsestrykket blir for plagsomt.

Utover praktisk bistand og hjelp tre ganger i uken er det behovet for å ha noen å snakke med som er det aller viktigste for Berit, spesielt på dager hvor livet er vanskelig. Dette er også en vesentlig del av hva recoverybasert behandling legger vekt på; sosialstøtte.

- Jeg ringer foreldrene mine. Jeg ringer Incita. Det kan også være en venninne jeg ringer til – jeg må bare ha noen å snakke med. Hvis man har en sykdom som jeg har, er det viktig å ha noen man kan fortelle ting til, sier Berit.

Muligheten for å reise opp og ta en overnatting eller to på Hurdal Recoverysenter er også der – hvis hun vil. Det kan være dager hvor livet er vanskelig eller hun bare ønsker selskap og et trygt sted hvor hun kan være seg selv.