Situasjonen ble heller ikke bedre av at det nylig hadde vært dødsfall i familien og at det lå an til å bli et konfliktfylt arveoppgjør. Da fant hun en artikkel om selvhjelpsgrupper - det skulle endre ganske mye.

- Jeg var rett og slett sliten i kropp og sjel, og da jeg leste artikkelen hvor selvhjelpsgrupper var beskrevet tenkte jeg at det kanskje var noe for meg, for jeg ville jo liksom ikke sette i gang et helt apparat, forteller Turid Danielsen.

Turid tok kontakt med de som arrangerte selvhjelpsgruppene i Oslo og fikk plass i en gruppe hvor hun traff flere med generelle livsproblemer som samlivsbrudd, spiseforstyrrelser og ulike sykdommer.

Jevnlige møter

På de første møtene fikk deltakerne hjelp av en igangsetter som forklarte dem reglene for hvordan møtene skulle gjennomføres.

- Vi møttes på et fast nøytralt sted en gang i uka i nærmere ett år. Her delte vi våre erfaringer og lærte oss egentlig å bli eksperter på oss selv. Vi hadde ingen ledere på disse møtene - det var et viktig prinsipp, forteller hun og fortsetter:

- Det var heller ingen konkurranse i elendighet eller slik at vi skulle gi hverandre råd, men vi skulle dele opplevelsene våre, og på den måten lærte jeg å akseptere andre, reflektere bedre over min egen situasjon og se ting fra litt andre sider. På mange måter var dette et mentalt treningsstudio.

Kan anbefales

- Hele livssituasjonen min forandret seg etter å ha deltatt i denne selvhjelpsgruppen. Dette var en slik opplevelse hvor jeg ikke helt vet hva som skjedde, men noe var det, for jeg fikk avklaring på veldig mye av det som plaget meg, og det endte også med at jeg gjorde et karriereskifte og byttet jobb i godt voksen alder, så dette kan jeg absolutt anbefale, sier Turid til slutt.

Link Oslo

Odd Arne Eriksen, Rådgiver Link Oslo. Foto: Link Oslo.

- LINK Oslo er drevet av Norsk selvhjelpsforum (NSF) og finansiert av Oslo kommune.  Vi jobber blant annet med oppstart og «lokalisering» av selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i tillegg koordinerer vi andre selvhjelpsgrupper som ønsker å benytte våre lokaler, sier Odd Arne Eriksen i Link Oslo.

- De som er interessert tar på eget initiativ kontakt med oss, og når vi har mange nok deltakere til å starte en gruppe gir vi deltakerne beskjed om oppstart. Vi har noen gitte rammer og prinsipper for gruppearbeidet. Rammene sørger for gode arbeidsforhold, blant annet skal ikke aldersspennet innad i hver gruppe være mer enn femten år, gruppen skal lede seg selv, og holde på i to timer en gang hver uke, forklarer han og legger til:

- Prinsippene veileder gruppedeltakerne og er et nødvendig verktøy for å få til en god arbeids- og gruppeprosess. Det stilles ingen krav til diagnose eller henvisning for å delta og muligheten er helt gratis.