Av Karianne Christensen og Anders Kjus Skisland, nasjonale rådgivere i Røde Kors

Å si ting høyt og sette ord på det som er vanskelig er viktig for å få det bedre. Samtalen med Kors på halsen er ofte et første skritt på veien mot forandring. Mandag til fredag gjennom hele året snakker barn og unge med Kors på halsen på mail, chat og telefon. Eller de søker hjelp og støtte hos hverandre på forum. Rundt 220 medmennesker, med et stort ønske om å hjelpe og lytte, svarer på henvendelsene. De er frivillige i Røde Kors, og får grundig opplæring i samtalemetodikk, samt kontinuerlig oppfølging og veiledning.

Stort spenn i tematikken

De fleste henvendelsene til Kors på halsen er knyttet til hverdagslivets små og store problemer. Og selv om du som voksen vet det ofte går over, kan det likevel oppleves som komplekst og vanskelig for barnet akkurat der og da. Mange tar også opp alvorlige temaer som handler om alt fra kropp, utseende og prestasjonspress, til mobbing, ensomhet, vold, overgrep, selvskading og selvmordstanker.

Tør ikke åpne seg

- Vi ønsker at barna først og fremst skal snakke med sine nærmeste, sier Nelli Kongshaug, leder av Kors på halsen.

- Men mange som kontakter oss sier at de ikke tør. De føler seg alene og at det er vanskelig å fortelle om problemene sine til noen de kjenner. Det kan føre til at de venter for lenge med å åpne seg. Eller når de først forteller, så forteller de ikke hele sannheten. Hos Kors på halsen blir barna tatt på alvor, og kan få hjelp med å finne ut hvem de føler seg trygge nok på å snakke med.

Det første skrittet

- Hos Kors på halsen setter mange ord på det de strever med for aller første gang, fortsetter Kongshaug.

- Mange opplever at kontakten med oss er nok, men vi er ofte et supplement til det ordinære tjenestetilbudet. Hos Kors på halsen kan de øve seg på «den vanskelige samtalen», helt til de føler seg klare til å snakke om det med andre.

Verdifull anonymitet

Mange som kontakter Kors på halsen får oppfølging andre steder, men har ofte et stort behov for å prate mer. Mange opplever at de kan «hvile» seg litt når de får lov til å være anonyme. Anonymiteten gjør også at de helt uforpliktende kan prøve igjen og igjen, hvis de ikke klarte å fortelle alt første gangen.

Når du ikke er der, så er vi det!

Synes barnet det er vanskelig å åpne seg? Har du ikke alltid tid? Tips gjerne om oss. Hos oss kan barna snakke mens de venter, og øve seg litt på det de egentlig ønsker å fortelle deg.