LPPs rådgivningstelefon for pårørende – 22 49 19 22 – post@lpposlo.no

LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon. Rådgivningstelefonen er tilknyttet PIO-Pårørendesenteret i Oslo, og er åpen for pårørende fra hele landet.

Telefontidene er fra kl. 1000 - 1500 mandag til fredag, og fra kl. 1000 - 1900 på tirsdager.

Pårørendesenteret i Oslo

Pårørendesenteret i Oslo (PIO) bistår familier og enkeltmennesker som er rammet av psykisk lidelse eller rus med å mestre sin livssituasjon. Det er et uavhengig senter drevet på familier og enkeltmenneskers egne premisser som drives i partnerskap med helseetaten i Oslo kommune. Senteret har en rekke tilbud og aktiviteter som retter seg mot pårørendes behov for informasjon, veiledning og støtte. Et av våre tiltak er personlig ombudsordningen, der mennesker som har en funksjonssvikt grunnet en psykisk lidelse kan få støtte til å mestre livsutfordringer og forholdet til omverdenen og hjelpeapparatet.  Gjennom samarbeid med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, vil vi bidra til at familie- og nettverksperspektivet blir ivaretatt i det psykiske helsearbeidet. PIO-senteret er et kompetansesenter på pårørendearbeid innen hele helsefeltet og tilbyr rådgivning til ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

 

Du kan lese mer om oss på www.piosenteret.no , følge oss på Facebook eller ring oss på 22 49 19 22.