Nettportalen som ble lansert 1.februar har allerede blitt vel mottatt og godt besøkt. Målet for den nye nettportalen, pårørendesenteret.no, er å kunne gi folk over hele landet nyttig kunnskap, tips og råd. Her kan pårørende finne tips om hvordan ivareta seg selv, den syke, berørte barn, unge og øvrige familie. Her finnes også informasjon om pårørendes rettigheter, erfaringer fra andre pårørende og råd i møte med helsetjenesten.

-Nettsiden representerer et helt nytt tilbud til pårørende. Psykologspesialist Kari Bøckmann har vært faglig ansvarlig for fagstoffet på nettsiden og har gjort en stor jobb med å formidle kvalitetssikret kunnskap om svært mange sentrale temaer for pårørende, sier Liv Nordbø Kleppe.

Vi har også samlet erfaringskunnskap fra mange pårørende. Den følelsesmessige belastningen ved å være pårørende er stor, og ingen kan formidle håp og muligheter bedre enn andre som er eller har vært i samme situasjon.

I nettportalen er der også en ny og landsdekkende karttjeneste. Der kan folk søke opp den enkelte kommune og finne hvilke tilbud pårørende har. Kartet inneholder per nå 12 000 linker og vil være i stadig utvikling. I karttjenesten inviterer vi pårørende og fagfolk til å sende oss melding om pårørendetilbud de vet om, som de ikke finner.

-Dette håper vi blir en pådriver til at det blir etablert enda flere pårørendetilbud rundt om i hele Norge, sier Liv Nordbø Kleppe.

Hva tilbyr Pårørendelinjen?

-For oss er det svært viktig å kombinere kvalitetssikret kunnskap på nettet med en tilgjengelig veiledningstjeneste, sier daglig leder Liv Nordbø Kleppe ved Pårørendesenteret.

- Pårørendelinjen er det sosialfaglige veiledningstilbudet som følger med nettsida. Både nettsida og Pårørendelinjen er rettet mot alle voksne pårørende, uansett hvor de bor, og uavhengig av diagnosen eller tilstanden til den de er pårørende til, eller hvilken relasjon de har til den som er syk, sier hun.

På Pårørendelinjen kan man snakke med fagfolk med erfaring fra pårørendearbeid via telefon, chat eller e-post. Pårørendelinjen er åpen alle hverdager (unntatt tirsdag) klokka 09:00–11:30, samt mandager klokka 16:00–19:00. Det er også mulig å sende inn et kontaktskjema hvis du ønsker å bli kontaktet.

Hva er det folk spør om?

-Mange trenger kunnskap om hvem de kan kontakte og hvordan den de er pårørende til kan få hjelp og støtte. Vi opplever at mange pårørende har gått lenge og strevd med utfordringene alene. De har hatt fokus på den de er pårørende til og egne behov har ikke kjentes viktige. Så kan de kjenne at det ikke går lenger og at de trenger hjelp og veiledning for sin egen del, sier Gry Anette Øvstegård som er ansvarlig for Pårørendelinjen.

Noen av førstehjelpsrådene til pårørende

«Ikke bær på dette alene.» Snakk med noen du stoler på. Du vil antagelig oppleve at det ikke er så farlig å snakke om det og at andre også kan ha utfordringer. Søk hjelp. Om det er Pårørendesenteret, fastlegen din eller andre. Skaff deg kunnskap og sjekk hvilke hjelpetilbud som finnes i din kommune, råder Gry Anette Øvstegård. Her vil karttjenesten på sidene våre være til god hjelp.