Både Pårørendesenteret.no og Pårørendelinjen er landsdekkende tilbud til alle voksne pårørende uavhengig av diagnose hos, eller relasjon til, den som er syk. 

Nettsiden representerer et tilbud til pårørende med kvalitetssikret kunnskap om svært mange sentrale temaer. Blant annet hvordan ivareta seg selv, den syke, berørte barn, unge og øvrig familie. Der er også samlet erfaringskunnskap fra mange pårørende. Den følelsesmessige belastningen ved å være pårørende kan være stor, og formidling av håp og muligheter fra andre som er eller har vært i samme situasjon kan være til stor hjelp, erfarer Pårørendesenteret.

Nettportalen inneholder også en landsdekkende karttjeneste. Der kan du søke opp den enkelte kommune og finne hvilke tilbud pårørende har. Kartet vil være i stadig utvikling, og Pårørendesenteret inviterer pårørende og fagfolk til å sende melding om pårørendetilbud de vet om, som de ikke finner.

Hva tilbyr Pårørendelinjen?

Det er svært viktig for Pårørendesenteret å kombinere kvalitetssikret kunnskap på nettet med en tilgjengelig veiledningstjeneste. Pårørendelinjen er det sosialfaglige veiledningstilbudet som følger med nettsiden. Det er også mulig å sende inn et kontaktskjema hvis du ønsker å bli kontaktet. Ansatte i helse- og omsorgssektoren er også velkomne til å kontakte Pårørendelinjen.

Hva er det folk spør om?

– Mange trenger kunnskap om hvem de kan kontakte og hvordan den de er pårørende til kan få hjelp og støtte. Vi opplever at mange pårørende har gått lenge og strevd med utfordringene alene. De har hatt fokus på den de er pårørende til, og egne behov har ikke kjentes viktige. Så kan de kjenne at det ikke går lenger, og at de trenger hjelp og veiledning for sin egen del, sier Gry Anette Øvstegård som er ansvarlig for Pårørendelinjen.

Førstehjelpsråd til pårørende

– Ikke gå med dette alene. Snakk med noen du stoler på. Du vil antagelig oppleve at det ikke er så farlig å snakke om det og at andre også kan ha utfordringer.

– Søk hjelp. Om det er Pårørendesenteret, fastlegen din eller andre; skaff deg kunnskap og sjekk hvilke hjelpetilbud som finnes i din kommune, råder daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

– Her vil karttjenesten på sidene våre være til god hjelp.

Åpningstider Pårørendelinjen

Mandager: kl 12:00 – 19:00 

Tirsdag til fredag: kl 12:00 – 15:00

 

Kontakt

Kontakt Pårørendelinjen via: 

Chat: pårørendesenteret.no

E-post: parorende@parorendesenteret.no

Tlf: 90 90 48 48

www.pårørendesenteret.no