Knut Bronder er rådgiver ved  Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrreler og hypersomni, og jobber blant annet med å spre kunnskap om ADHD.

ADHD som voksen

- Man ser oftest symptomene hos barn fordi de som oftest har de største problemene. Hvis man har ADHD som voksen så har man ofte lært seg å kontrollere det bedre.

Bronder påpeker at mange kan kjenne seg igjen i symptomene, men et krav for diagnosen er at symptomene er så sterke at de er ødeleggende. 

- Du vil ha problemer å gjøre ferdig en oppgave, du klarer ikke å holde en tanke lenge nok, du klarer ikke å sile alle inntrykkene som kommer.

Har utfordringer

Diagnosen er vesentlig mer kjent i dag enn den var for 20 år siden, noe som har ført til at det er lettere å leve med det i dag fordi folk er mer opplyst, og det  er lettere å få medisiner. Men alt er ikke bare positivt, forteller Brodner.

- Det jeg er litt bekymret for er at denne gruppen kan bli utsatt for diskriminering, blant annet er det et forslag fra Veidirektoratet om av mennesker med ADHD bare kan ha førerkort tre år av gangen, og sånt er ikke bra.