Istedenfor å være en tradisjonell, gammeldags hjemmeside kan man heller prøve å skille seg ut i mengden, og slik sett oppnå mer oppmerksomhet rundt sin virksomhet. Nettsiden kan derfor bli den viktigste informasjons-, nyhets- og formidlingskanalen både eksternt og internt.

Synlige

Sørlandet Sykehus HF har tatt formidlingsansvaret til et høyere nivå enn tidligere, og lanserte nettsiden www.abup.no for tre år siden. Nettsiden tilhører avdelingen for barn og unges psykiske helse, og formålet er å formidle informasjon relatert til psykisk helse.

Siden barn og ungdom er målgruppen for nettsiden, er det viktig å være der leserne er, og med en strategi som omfavner delingskulturen i sosiale media, satser sykehuset knallhardt for å bygge ned tabuer og fordommer.

- Vi ønsker en ekstrem delingskultur hvor hensikten hele tiden er å være relevante for de som søker informasjon, opplysning og hjelp.

Personlig erfaring

I programmet ”Helsestudio1” som sendes ukentlig på TV Agder, møtes programleder og gjester til en samtale om viktige temaer innen psykisk helse. Her blir det lagt spesielt vekt på at bruker- og erfaringsstemmer blir hørt.

Formålet med programmet er å få til spennende samtaler som er både opplysende og interessant for både fagfolk og folk flest.

Talkshow og blogg

Med egenprodusert materiale deles kunnskap, erfaringer og veiledning om psykisk helse til barn og ungdom. På nettsiden finnes et stort antall blogginnlegg, redaksjonelle innlegg og bidrag fra fagfolk med ekspertise på et felt innen psykisk helse. Et utdrag av disse bidragene blir også publisert i et eget magasin i papirform som utgis to til fire ganger i året.

Samtidig produseres livesendingen ”Nesten Helg” som blir omtalt som landets eneste sykehustalkshow. Sendingene består av samtaler med interessante mennesker, kombinert med kulturelle innslag og gjerne musikkinnslag. De siste årene har showet blitt avholdt på Kick scene i Kristiansand med et gjennomsnittlig publikumstall på 200 personer.

- ”Nesten Helg” er en viktig satsing i bestrebelsen etter å bygge ned tabuer og fordommer knyttet til psykisk helse.

Plateselskap

Abup har også et eget lydstudio der det kan spilles inn musikkalbum, samtidig som det fungerer som et webstudio. Med digitale, små kameraer er det mulig å håndtere innspillinger på en enkel måte, og samtidig er de lette å rigge ned om en ønsker å filme forelesninger og annen informasjonsformidling.

Som et ledd i etableringen av et lydstudio, ble det også opprettet et eget plateselskap i 2014, Abup Road Records.

- Musikk er viktig for mange, og når frem til oss som ord alene ikke alltid treffer. Ved utgangen av mars 2015 hadde vi tre produksjoner ute på nett og CD.

Profilerte fagpersoner

For å formidle til dels vanskelig stoff på en enkel og lett tilgjengelig måte, har sykehusavdelingen også en egen YouTube-kanal. Her blir profilerte fagpersoner innen feltet psykisk helse, samt andre kulturelle og akademiske disipliner, bedt om å gi et ”statement” i en video på fem til atten minutter.

Her ønsker avdelingen for barn og unges psykiske helse å dele fortettet, aktuell informasjon i et medium som blir brukt av alle og enhver.

Med en aktiv deltakelse i de medium som barn og ungdom benytter seg av, ønsker Sørlandet sykehus HF å oppnå mindre fordommer rundt temaet psykisk helse, og samtidig normalisere ulike problemer som dagens barn og ungdommer sliter med.