Tidligere måtte medikamentell behandling av voksne med ADHD godkjennes av fylkeslegen. Etter at reglene ble gjort om i 2014 er ikke det lenger nødvendig. Men det sies at medikamentell behandling skal gis sammen med andre behandlingstilnærminger.

Medikamentell behandling

Man vet ikke eksakt hvordan den medikamentelle behandlingen fungerer, men det påvirker både dopaminfunksjonen og noen av tankestoffene i hjernen.

- Det gjør at man tenker på en litt annen måte, noe som gjør at man får tenkt seg om lite grann før man handler. Da bedres både oppmerksomheten og konsentrasjonen, forklarer Tvedten.

Et annet medikament som benyttes til behandling av pasienter med ADHD er et antidepressiva.

- Dette virker på en litt annen måte, men har blant annet vist seg som god behandling for pasienter som har ADHD, men samtidig sliter med andre psykiske problemer.

Andre behandlingsmetoder

Nevrobiofeedback er en helt annen type behandling, der pasienten blir utstyrt med elektroder på hodet og der han får en blomst til å folde seg ut på skjermen hvis han tenker konsentrasjonstanker.

Kognitiv terapi har også blitt brukt. Det er metoder som bidrar til å trene korttidshukommelsen og rydde i tankene, mens Cogmed er et slags spill hvor man løser mentale treningsoppgaver.