- Diagnosen stilles på bakgrunn av barnets sosiale kompetanse, kommunikasjonsferdigheter og hvorvidt barnet har særegne interesser og atferd, sier forskeren.

Autisme forekommer uavhengig av kognitivt nivå. De supersmarte kan ha autisme, det kan også psykisk utviklingshemmede.

- Med andre ord kan vi si at de som har autisme har større sosiale og kommunikative problemer enn det deres generelle evner skulle tilsi, forklarer Nærland.

Konfliktfylt tilværelse

- Mange med autisme kommer ofte i konflikt med verden rundt seg. De blir ofte misforstått og mange blir mobbet. Det er mange utfordringer knyttet til å ha en slik væremåte som autisme ofte fører til. Så selv om mange er veldig smarte kan de allikevel havne i ubehagelige sosiale situasjoner på grunn av sine forståelsesvansker.

- Siden dette er en svært sammensatt gruppe er det avgjørende at behandlingen er tilpasset det enkelte barnets interesser og sterke og svake sider.

Nærland forteller også at mange med autisme er veldig dedikerte personer som blir veldig opptatt av spesielle ting og nettopp de tingene kan de bli kjempeflinke til. Derfor kan de også være gode ressurspersoner i enkelte yrker.

- Vi har for eksempel sett at det har vært litt i tiden å ansette personer med Aspergers syndrom til arbeid med dataprogrammering og kvalitetssikring av slike. Det er utvilsomt mange sterke og positive sider ved personer med ASD, men man må også huske at de fleste har forståelsesvansker som er utfordrende å leve med, forklarer han.

Tilrettelegging og opplæring

Autisme er en biologisk tilstand. Dette vet vi siden det er høy arvelighet av tilstanden, samt at ASD ofte er assosiert med kjente genetiske syndrom. Man er på jakt etter å finne biologisk forklaringer på tilstandene. Jo mer man forsker, jo flere biologiske veier til ASD finner man. Også på biologisiden er altså ASD veldig sammensatt. Biologisk behandling for autismesymptomer i seg selv finnes i dag ikke.

- Jeg skulle ønske at de som har ASD og familiene deres opplever å bli tatt på alvor og få oppleve at åpenheten deres blir møtt på en respektabel måte.

- Derfor handler behandling i dag mest om tilrettelegging og opplæring. Det gjelder å forsøke å kompensere for de problemene som barna har. Siden dette er en svært sammensatt gruppe er det avgjørende at behandlingen er tilpasset det enkelte barnets interesser og sterke og svake sider. Opplæring i sosial kompetanse og kommunikasjon viser seg nyttig. Det samme er å finne rutiner som hjelper dem til å få bedre oversikt over de situasjonene de befinner seg i. Oversikt er svært viktig for denne gruppen siden det er ubehagelig og stressende å ikke ha oversikt eller visshet om hva som forventes av dem. Ellers gjelder det å få dem til å mestre noe godt og gjerne la dem bli veldig flinke i enkelte ting, for da oppleves det som greit nok at man ikke er like flink på andre felt, forklarer Nærland.

Mer åpenhet

Kunnskap, toleranse og åpenhet er viktige stikkord i det arbeidet som gjøres i Autismeforeningen:

- Vi arbeider for åpenhet og økt kunnskap rundt autisme. Jeg skulle ønske at de som har ASD og familiene deres opplever å bli tatt på alvor og få oppleve at åpenheten deres blir møtt på en respektabel måte. Det er bedre å spørre enn å tro, for dette er en veldig underfundig diagnose der ingen tilfeller er helt like, men hvor kjerneproblematikken og behovet for tilrettelegging er ganske likt allikevel, sier styreleder i Autismeforeningen, Anette Drangsholt.