• Bli medlem for 50 kr. pr år. Konto: 78780562810
  • Postboks 8815, St. Olavs plass, 0028 Oslo
  • Besøksadr: Møllergt 23, Unity, rom 202
  • Post@aurora-stotteforening.no
  • www.aurora-stotteforening.no

Vi er..

  • ideell
  • landsdekkende
  • religiøst og politisk

...uavhengig medlemsorganisasjon.

Aurora tar opp helsepolitiske saker innen psykisk helse og være talerør overfor institusjoner og myndigheter. Aurora vil arbeide mot sykeliggjøring av livskriser, og for en forandring av dagens psykiske helsetjenestetilbud.

Aurora er imot tvangsmedisinering. Tvang bare skal brukes i nødssituasjoner.

I høstsemesteret har vi tre typer kurs:

  • kreativt verksted med skriving og maling
  • kurs i psykodrama
  • kurs matintoleranse

Vi vil besøke Munchs ateliér på Ekely og Emmanuel Vigelands museum. 16. oktober er det møte på Litteraturhuset. Hege Stenersen Stokke vil snakke om diagnoser og Eduard Myska skal snakke om drama og psykiatri. Vi deltar også på Verdensdagen for psykisk helse.