I arbeidsfør alder kan et overforbruk av alkohol og medikamenter skje på fridager, helger og i ferier. Men når en person med tendens til overforbruk av alkohol går av med pensjon, har grensene lett for å skli ut og ende med at personen mister all kontroll. Mange pensjonister har god råd og god tid, og for overforbrukere kan dette være vanskelig.

Dersom personen mangler et sosialt nettverk er det vanskelig å oppdage et slikt misbruk. Skandinaviske studier viser at eldre sjelden får hjelp fra det offentlige helsesystemet.

- Rusproblemer hos eldre er i stor grad underdiagnostisert og underbehandlet, sier Mats Elovsson, lege ved Vangseter. I mange tilfeller skrives det ut store mengder vanedannende medikamenter, sovemedisiner og smertestillende legemidler til eldre mennesker. I de tilfellene der alkohol blandes med ulike medikamenter og medisiner, er det stor risiko for uheldige reaksjoner mellom legemidlene.

Kognitiv svikt

Ved langvarig og høyt alkoholinntak forekommer symptomer som forvirring, dårlig hukommelse, sviktende oppmerksomhet og vanskeligheter med å kontrollere følelser.

- Alkoholmisbruk kan gi skader i fremste del av hjernen; frontallappen. Skader i dette området vil påvirke motorikk, atferds- og følelsesregulering, språk, oppmerksomhet, initiativ, energi, hukommelse, planlegging og evne til å ta valg samt til å gjennomføre beslutninger, forteller Elovsson.

Skader på hjernen

Alkoholmisbruk kan lede til reduksjon av celler, atrofi, av hjernen og da spesielt frontale deler. I tillegg forekommer atrofi i en del av lillehjernen som kalles vermis cerebelli. Elovsson påpeker at misbruk av alkohol kan også lede til underernæring og vitaminbrist, noe som kan ses ved Wernicke–Korsakoffs sjukdom.

- I denne alvorlige tilstanden kan man med MR-bilder se skader paraventrikulært i talamus og i den grå substansen rundt akvedukten, corpora mamillaria og i tectum, forklarer han.

Disse delene av hjernen består mest av nerveceller, hvor det finnes koblingsstasjoner for signaler fra de ulike sanseapparatene. Skader i disse områdene leder til atrofi.

Wernicke-Korsakoffs syndrom

Wernickes encefalopati kjennetegnes ved bevissthetsforstyrrelser, lammelser av øyemuskler som gir dobbeltsyn og dårlig koordinasjon av bevegelse. Korsakoffs psykose er preget av betydelig hukommelsessvikt på hendelser og opplevelser som skjer i nåtid.

- I tillegg oppleves konfabuleringer der pasienten fyller hukommelsestapet med fantasifulle historier, legger Elovsson til.

Ved mangel på vitamin B1 er man i faresonen for å utvikle Wernicke-Korsakoffs syndrom. For å forhindre dette er det viktig å gi intramuskulære injeksjoner av vitamin B1 i den akutte fasen av avgiftning fra alkohol.

Alkohol kan i tillegg skade hjernen som en direkte toksisk effekt som ved Marchiafava-Bignamis syndrom. Syndromet kjennetegnes av en påvirkning på corpus callosum som i verste fall kan lede til rask progredierende demens og død.

Ved edruelighet over en lengre periode kan det sees en forbedring av de kognitive funksjonene, og de positive endringene skjer ved hjelp av terapi og verktøy som hjelper pasienten til å holde seg edru.