– Individuell tilpasning av aktivitetstilbudet er viktig. Ingen mål er for små eller store, sier Direktør for psykisk omsorg i Aleris, Ingvild Kristiansen.

– Én bruker kan ha et mål som er mye større enn en annens. Et mål kan være handle mat selv, et annet å få en utdanning. Begge disse målene er like viktige, og kan være like oppnåelige, forteller hun.

Avdelingen Kristiansen leder har som mål å skape varige og stabile bo- og omsorgstilbud, fremskritt og livskvalitet for brukerne.

Med skreddersøm, tett, individuell oppfølging og målrettet miljøarbeid kan selv brukerne med aller størst behov oppleve fremskritt og livskvalitet og ha et så godt og så selvstendig liv som mulig ut fra sine forutsetninger, behov og ressurser.

– Det handler om å normalisere hverdagen, sier Kristiansen og fortsetter;

– Å ha med seg matpakke, ta en kaffepause. Brukerne skal føle at de har en rutine å følge hver dag, noe å se frem til. Alle disse små rutinene vi tar for gitt kan virke løftende på brukere av psykisk omsorg. Man skal stå opp, spise frokost og dra til et sted du hører hjemme.

Rutiner og mestring

Mange brukere deltar på ulike arbeidstreningssentre. Eksempelvis finnes et bilverksted for dem som er interessert i å skifte dekk, billakkering og diverse skruing eller mekking.

– Slike sentre kan virke positivt også på dem som ikke er i stand til å skifte dekk på biler. De kan få nytte bare av å være et annet sted enn på rommet. De får bli en del av et annet miljø, sier Kristiansen.

Mange brukere får også nytte av å være rundt dyr.

– Derfor har vi samarbeid med gårder med ulike dyr man kan besøke. Der har man også verksted hvor man kan lage ulike ting, og man lager lunsj med de andre medarbeiderne, forteller Kristiansen.

Denne type aktiviteter kan igjen hjelpe med å tilrettelegge for andre former for terapi.

- Noen grunnleggende ting må være på plass før man kan dra nytte av samtaleterapi og annen type behandling, sier Kristiansen.

Arbeidssimulator

Dyktige medarbeidere er også avgjørende for å lykkes med god psykisk omsorg.

– Tilstrekkelig opplæring er veldig viktig. Vi har utviklet opplæringsspillet iCare som vi bruker til å trene og utvikle kompetansen hos medarbeiderne. Man er på jobb i et bofelleskap, og spillet fungerer som en simulator for ulike arbeidsutfordringer som kan oppstå for personale i psykisk omsorg, forteller Kristiansen.

Målet med spillet er å bidra til bevisstgjøring og refleksjon rundt det å jobbe med barn, unge og voksne med sammensatte behov.

– Dette er en ny måte å tilegne seg kunnskap om miljøarbeid og omsorg på, og kan bidra til gode faglige diskusjoner og refleksjoner blant alle medarbeidere og inspirere til å lære mer, sier Kristiansen.

De over 150 brukerne i psykisk omsorg kommer fra kommuner over hele Norge, Kriminalomsorgen og Utlendingsdirektoratet (UDI). De bor i bofellesskap og omsorgsboliger over hele landet, med tett faglig oppfølging fra nesten 500 medarbeidere.

– Det er alt fra alt fra sykepleiere, vernepleiere, pedagoger, sosionomer, barnevernspedagoger, hjelpepleiere til ufaglærte med lang erfaring fra psykiatrien. Mangfold i ansattgruppen er viktig for at tilbudet skal bli godt, avslutter Kristiansen.