Før legebesøket

  • Mål og forventninger: Tenk igjennom hva du forventer deg av legebesøket. Ønsker du å bli henvist videre til spesialist? Gjør deg noen tanker om hvordan du vil at legen skal hjelpe deg. I beste fall skal behandlingen av dine muskel- og skjelettplager være et samarbeid mellom legen din og deg.
  • Nåværende behandling og behandlingshistorikk: Skriv ned navnet på eventuelle legemidler som du bruker for dine muskel- og skjelettplager i dag, og vis det til legen. Dette gjør det enklere for legen din å forstå hvordan du reagerer på behandling.
  • Dine erfaringer: Fortell legen hvordan plagene påvirker ditt daglige liv, og fortell om symptomene som for eksempel smerter, hevelse eller plager i ledd. Ta gjerne bilder av de mest synlige og plagsomme leddene når det blusser opp og vis bildene til legen. Dette kan hjelpe legen med å vurdere dine muskel- og skjelettplager.

Under legebesøket

  • Ikke vær redd for å spørre for mye! Be legen din om å forklare deg det du ikke forstår. Oppsummer, gjenta og ta med deg skriftlig informasjon hjem for å lese.
  • Enkelte diagnoser påvises ved revmaprøve, spør legen om det gjelder deg.
  • Ta gjerne med en venn eller et familiemedlem som støtte.
  • Spør legen hvordan behandlingsprosessen blir fremover. Eventuelt om du bør til spesialist/fysioterapeut/revmatolog eller lignende. Eventuelt be om rekvisisjon eller nye avtale med fastlegen.

Etter legebesøket

  • Fortsett å følge med på symptomer, følelser og hvordan sykdommen påvirker dine daglige aktiviteter.
  • Fortsett behandlingen selv om du ikke lenger har symptomer. Snakk også med legen din før du eventuelt avslutter foreskrevet behandling.