- Media har tatt opp mange problemstillinger knyttet til bruk av de vanligste smertestillende preparatene som inneholder virkestoffene paracetamol, ibuprofen og (NSAIDs). Det rapporteres om stort overforbruk, sier Joachim Tansemb Andersen i Norsk Kiropraktorforening.

Et eksempel er bruken av medisiner ved virkestoffet paracetamol. I følge apotekstatistikk.no økte bruken med 75 prosent fra 2003 til 2014. Medikamenter som inneholdt virkestoffet ibuprofen økte med nesten 80 prosent i samme den samme perioden.

- Overforbruk av ibuprofen øker faren for hjerteinfarkt, slag og dødsfall med 33 prosent. Paracetamol kan også medføre alvorlige bivirkninger, og derfor bør vi få forbruket av disse medisinene ned. I tillegg viser nyere studier at disse har liten eller ingen effekt mot ryggplager. Derfor trenger vi en annen tilnærming til behandling av vonde rygger og må slutte å basere oss på nærmest virkningsløse medikamenter, fortsetter Tansemb Andersen.

Informasjon og kunnskap hjelper

Korsryggsplager er et enormt samfunnsproblem og den største enkeltårsaken til både sykefravær og uføretrygd. 

- Ryggplager har sammensatte årsaker. Som regel skyldes ikke ryggproblemet bare en enkelt skade eller enkelthendelse, men har sammenheng med fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Å kun ta en tablett blir ofte for enkelt, og forskning viser nå også at det sjelden virker.

Norsk Kiropraktorforening etterlyser en større grad av tverrfaglighet når det kommer til behandling av de langvarige korsryggplagene:

- Vi vet at når pasienten får god informasjon, kunnskap og forståelse for sine ryggplager lever de bedre og mer aktivt med ryggen sin. Strukturerte treningsprogrammer for styrke og bevegelse av ryggen hjelper også godt. Dessuten bruker kiropraktoren en rekke behandlingsteknikker for å redusere smerte og hjelpe pasienten raskere tilbake til aktivitet og bevegelse.

Trygg på egen rygg

Kiropraktoren er i helsetjenestens førstelinje for de som sliter med ryggplager.

- Som primærkontakt for disse pasientene kan vi gi pasientene kunnskapen og verktøyene de behøver for å ta bedre vare på ryggen sin. Det er et stort problem at det fortsatt er så mye usikkerhet og feiloppfatninger om hva ryggpasienter kan, og ikke kan, gjøre, fortsetter han.

Mange tror naturlig nok at ryggen er alvorlig skadet siden den er vond, og at skaden forverres med aktivitet. Heldigvis er dette sjelden tilfelle og aktivitet er som regel av det gode når ryggen verker.

- Etter en grundig undersøkelse kan vi som regel berolige pasienten med at ryggen er sterk nok til å brukes selv om den gjør vondt. Vondt er nemlig ikke det samme som farlig. For mange handler dette om å bli trygg på sin egen rygg, forklarer han.

Trening og ikke tabletter

- En runde på kiropraktorbenken gir ofte god effekt på kort sikt som hjelper pasienten raskt i gang med å kunne bevege seg med mindre smerter. Men på sikt er det å bruke ryggen i det daglige og å holde seg i aktivitet som virkelig hjelper. Derfor gir vi råd og veiledning for hvordan de kan trene ryggens styrke og bevegelighet. Da ser vi ofte at smertene gradvis blir mindre, og dette er jo både mye bedre og sunnere enn å ta tabletter, avslutter Tansemb Andersen.