Av: Hege Svean Koksvik, seksjonsleder, sykepleier/cand.polit Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer, St. Olavs Hospital

Dette er noen av de mange spørsmålene kvinner med revmatiske sykdommer stiller seg når de planlegger svangerskap.

De ulike revmatiske sykdommene arter seg ulikt i et svangerskap. Sykdommen kan påvirke svangerskapet, og svangerskapet kan påvirke den revmatiske sykdommen. Svangerskap bør planlegges mens sykdommen er i en rolig fase. Enkelte medisiner må stoppes i god tid før man blir gravid. Det er spesielt viktig med grundige undersøkelser hos de som har bindevevssykdom med angrep av indre organer.

Det viktigste budskapet til alle potensielle mødre og fedre med en revmatisk sykdom er at hvis man planlegger, da går det stort sett bra.

Det kan være lurt å vurdere minst tre forhold:

  • Er sykdommen i en rolig fase?
  • Har jeg justert medisinene mine?
  • Og hvor kan jeg få støtte og hjelp i nettverket mitt?

For småbarnsforeldre med revmatisk sykdom er det ekstra viktig å sette fornuftige krav og forventninger til seg selv og prøve å finne den rette balansen mellom aktivitet og hvile.

Tross de utfordringene som kan møte foreldre med en revmatisk sykdom, får vi tilbakemeldinger fra de aller fleste at det å bli foreldre er det flotteste som har hendt dem, og at de ikke har ønsket å være det foruten.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) bygger opp og formidler oppdatert kompetanse om tiden før, under, og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.