Ofte tar det år med smerter og plager før man får en diagnose. Som nydiagnostisert må man lære seg om sykdommen, og det å leve med smerter og andre følgetilstander. Man må lese seg opp på diverse medisiner, bivirkninger og behandlingstilbud. I tillegg må man gjennom en jungel av regelverk i NAV, og lære seg hvilke rettigheter man har som pasient. Det er ikke lett! Mange mister motet, og noen mister jobben.

Det er psykisk og fysisk tungt å ha en revmatisk sykdom. Det å være kroniker påvirker livskvaliteten til pasienten så vel som for pårørende. Pasientene trenger siste nytt innen forskning og behandling, noe som bedrer deres helse og hverdag.

Norsk Revmatikerforbund (NRF) bidrar til bedre behandling og mestring for mennesker med muskel- og skjelettsykdommer. Vi gir deg den kompetansen du trenger for å få bedre livskvalitet. NRF samarbeider med fagekspertisen i Norge, samt internasjonalt, for å gi våre medlemmer det beste tilbudet. Vi har tilbud innen trening, kosthold, brukermedvirkning, motivasjon og mestring. Vi gir medlemmene våre informasjon og økt kunnskap innen forskning og behandlingsmetoder.

Snakk med noen som forstår

Likepersoner er frivillige ildsjeler som selv har en diagnose. De deler sin erfaring og kunnskap med dem som ønsker det via NRFs hjelpetelefon 815 33 015. Likepersonene forstår hvordan det er å leve med en revmatisk sykdom, og kan gi gode råd om mestring i de ulike fasene som man går igjennom som nydiagnostisert.

Medlemsfordeler

Vi arrangerer kurs og seminarer, tilbyr likepersonstjeneste, økonomiske rabattavtaler, hjelpetelefon, aktive diagnosegrupper og lokale lag der du bor. NRF har mange helsebringende tilbud og medlemsfordeler som våre medlemmer har stor glede av. Å melde seg inn i NRF vil gir økt tilgang til informasjon, støtte og kunnskap for å kunne ta kontroll over eget liv. Vi er en av Norges største pasientforeninger og arbeider for at mennesker med revmatiske sykdommer skal få det tilbudet de trenger.

NRF - en politisk vaktbikkje

En fjerdedel av den norske befolkningen opplever muskel- og skjelettplager i løpet av livet, og 800 000 nordmenn har nedsatt muskel- og skjeletthelse. 300 000 av disse har en revmatisk diagnose. Dette koster samfunnet cirka 73 milliarder kroner i året. Derfor er riktig forebygging, behandling og rehabilitering en viktig samfunnsøkonomisk innsats.  Vi påvirker landets politikere gjennom å:

  • Sette muskel- og skjeletthelse på dagsorden.
  • Arbeide for at de med en revmatisk sykdom skal få det helsetilbudet de har behov for.
  • Samarbeide med Norges helsefaglige eksperter og forskere for nyere og bedre behandlingsmetoder.
  • Samarbeide med organisasjoner og eksperter internasjonalt.

Min visjon er at NRF skal hjelpe våre medlemmer til å bli en bedre helseminister i eget liv, og landets helseminister til en god helseminister for våre grupper.

Tone Granaas
Generalsekretær
Norsk Revmatikerforbund

Meld deg inn i NRF – sammen står vi sterkere!

 

Støtt Norsk Revmatikerforbunds arbeid:
Send SMS med ordet Revmatiker til 2210. Du gir automatisk 225 kroner. Det er en verdifull støtte. Takk!

Les mer om NRF på www.revmatiker.no