Smerten kan sitte så mange steder, og ta så mange former. Den kan være fysisk, men også emosjonell. Smerte er subjektivt, din opplevde smerte er sannheten for deg. Noen ganger kan smerten lindres ved hjelp av medisiner, kognitiv terapi eller bevegelse, andre ganger er det ingenting som kan slå den ut. Det er ikke alltid vi engang vet hvorfor smerten kommer.Alt dette gjør smerter til et sammensatt og vanskelig felt.

Mange av våre medlemmer i Norsk Revmatikerforbund sliter med kroniske smerter. Hele kroppen og hele mennesket er rammet. For det er ikke bare leddene som kan verke når du får revmatisme. Smerten over å vite at du har en sykdom som aldri går over, som det ikke finnes noen kur mot, som ingen vet hvordan vil utvikle seg – den smerten er også en del av bildet.

Men selv om smerten ikke kan kureres med et fingerknips, er det noe som kan hjelpe.

Ved å vurdere hele livssituasjonen – både psykiske, somatiske og sosiale problemer, kan opplevelsen av smerten endres. Å ha noen å snakke med, å lære å strukturere tankene og å kjenne at du behersker egen kropp gjennom bevegelse og trening kan gjøre at du mestrer smertene bedre.

Nedsatt muskel- og skjeletthelse  er den største grunnen til  sykefravær her i landet, og smerte er som regel en del av sykdomsbildet. Betennelse er ofte årsak til smerte hos revmatikere. Smerten er i utgangspunktet en normal og helt nødvendig reaksjon på skade på vev, men hva når den tar opp all plassen på livets scene?  Kvalme, angst, depresjon og søvnvansker kan bli resultatet av manglende smertebehandling. Og det er ikke så rart. Å kjenne kroppen bli filleristet hver dag og ikke ane om det noen gang kommer til å gi seg, gir grobunn for mange vonde tanker og følelser. Da kommer den emosjonelle smerten i tillegg til den fysiske.

Vi i Norsk Revmatikerforbund er opptatt av å gi hjelp og forsøke å lindre smerten. Vi bidrar med forskningsmidler, vi holder kurs i smertehåndtering, har likepersonstjeneste  og er opptatt av å formidle hvordan riktig trening og bevegelse både kan forebygge og redusere smerter.

Derfor kjemper vi også for mer og bedre fysioterapibehandling, for varmtvannsbassengenes livsrett og opprettholdelse av statens behandlingsreiser til utlandet. For revmatikere er trening i varme gunstig. Hver uke trener over 6000 personer i varmtvannsbasseng over hele landet i regi av Norsk Revmatikerforbund. Temperaturen på 34 grader fører til at produksjonen av kroppens endorfiner stiger – og smertene dempes. Det igjen styrker muligheten for deltagelse i arbeidslivet og å leve aktive liv. Vi motiverer våre medlemmer til økt egeninnsats for å ta vare på egen helse, samtidig som vi jobber for at helsemyndighetene må tilrettelegge for at vi får rett behandling og rehabilitering i rett tid. Helsepersonell og NAV må få økt kunnskap i å forstå smerteaspektet, den usynlige delen av sykdommen, og bli bedre på å se hele mennesket.

Forskningen har visst smerte kan gjøre med oss. Mye smerte over lang tid setter spor i hjernen vår. Strukturer endres, hele mennesket påvirkes.  Derfor er det så viktig å satse på også de ikkemedikamantelle tiltak som lindrer smerte og som ikke har store bivirkninger.

Av og til er det trening i et varmt basseng,  andre ganger et varmt hjerte som lindrer. Vi i Norsk Revmatikerforbund ønsker å gjøre vårt for å bidra med begge for å bedre livskvaliteten til våre medlemmer og brukergrupper.

Ta gjerne kontakt med oss i Norsk Revmatikerforbund!