– Det finnes over 200 forskjellige revmatiske diagnoser. En osteopat vil tilpasse behandlingen til deg og dine behov. Dette krever god tid, nøyaktighet og god kunnskap i bunn, forteller Jan-Andreas F. Fosnæs i Norsk Osteopatforbund.

Han forteller at en sentral del av osteopati er å finne bakenforliggende årsaker til smertene.

– To personer med samme diagnose kan oppleve ulike smerter og utfordringer. Det er viktig å se sammenhengen mellom diagnosen, plagene og hverdagen til pasienten. 

Fokus på individet

Osteopati kan være godt egnet for revmatismepasienter.

– Grunnen er blant annet fordi osteopatene ser på kroppen som én enhet. Hos mange revmatiske tilstander oppleves det smerter i flere deler av kroppen. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene pasienten kommer med.

– Samtale og tilbakemelding er en vesentlig del av behandlingen. Man jobber med å legge til rette for individet, samt å komme frem til hva pasienten kan forvente, og hva man selv må ta ansvar for.

En skånsom behandlingsform

– Osteopatenes skånsomme behandling kan hjelpe pasienten. Man bruker teknikker tilpasset personen og plagen. Sammen setter vi et felles mål, for eksempel økt aktivitetsnivå, mindre smerter og generelt en bedret livskvalitet.

Samarbeid med andre profesjoner som ernæringsfysiologer og leger kan hjelpe deg som pasient med eventuelle livsstilsendringer. Sammen jobber man for din livskvalitet.

Se etter MNOF

Osteopat er ikke en autorisert tittel i Norge.

– Det er viktig at pasientene oppsøker en diplom-osteopat som har MNOF bak navnet sitt. Dette er osteopater som er medlem av Norsk Osteopatforbund, og forplikter seg til å følge forbundets etiske retningslinjer, og de kvalitetssikres av forbundet.

Medlemmene av osteopatforbundet har fire år med en NOKUT-godkjent fulltidsutdanning på Høyskolen Kristiania eller tilsvarende, på lik linje med fysioterapi og sykepleie.  

– Dette sikrer pasienten en godt utdannet og faglig oppdatert osteopat. Finn mer info på www.osteopati.org