Norge er den lite ærerike verdensrekordholderen i benskjørhet.

Ifølge Dr. Erik Fink Eriksen, professor ved Avdeling for endokrinologi, ved Oslo Universitetssykehus, snakker vi om en folkesykdom.  Annenhver kvinne over 50 år vil få et osteoporotisk brudd og hver femte mann. Allikevel har sykdommen aldri vært i fokus, og er kraftig underdiagnostisert.

Jan Arvid Dolve, Generalsekretær i Norsk Osteoporoseforbund mener benskjørhet er forbundet med noe vi ikke vil vedkjennes oss.

- Det er noe med selverkjennelse og alles redsel for å bli en liten og krokete dame. Fastlegen er krumtappen, og underlig nok den siste som nevner sykdommen. Har du benskjørhet i familien, eller har brukt eller bruker kortisonmedisiner, ta det opp med legen din og be om en bentetthetsprøve, råder Dolve.

Sammen er vi sterkere

- Osteoporose oppdages oftest etter et brudd. Det mange ikke vet er at dette kan forebygges og behandles ved en enkel røntgenkonsultasjon, en såkalt DXA-måling, som er en scanning av kroppen, rygg og hofte, med en røntgenmaskin med lave stråleverdier, sier Dolve.

Brudd i håndledd, rygg og lårhals er vanlige, og de to siste gir ofte alvorlige komplikasjoner og livsvarende funksjonsnedsettelser.

- Til tross for sykdommens utbredelsen, er bare en eneste prosent av de syke, medlem av Norsk Osteoporoseforbund.

Grunnene er ifølge Dolve, at gjennomsnittsalderen er høy og fordi det er et kvinnefenomen.

- Vi kunne ha blitt så mye sterkere, fått større politisk makt og ressurser til å informere - og ikke minst til viktig forskning, - hvis vi hadde stått sammen. Norges største og mest hemmelige sykdom må på dagsordenen. Det er der den skal være! sier ildsjelen.  

Sykdommen starter ved et fall. Det betyr redsel for nye fall, som betyr isolasjon.

- I våre lokallag møter medlemmene andre med samme lidelse. Det må da ikke være noe hysj -hysj og hemmelighetskremmeri rundt noe som rammer annenhver kvinne og en av fem menn, sier Dolve. 

Spesialisten

Hos Dr. Erik Fink Eriksen er gjennomsnittspasienten 65 år. Som en av landets ledende spesialister er han opprørt over hvor lite ressurser og fokus sykdommen får.

- Den kan være smertefull og invalidiserende. Arv og gener er avgjørende, men en usunn livsstil og langvarig bruk av kortison øker risikoen. Forebyggende arbeid er vitalt.

I dag finnes to hovedtyper behandling av benskjørhet: antiresorptive (skjellettstabiliserende) og anabole (benoppbyggende) medisiner. Sistnevnte er dyrt, og bare få pasienter får denne behandlingen.

- Sett i forhold til hvor invalidiserende, isolerende og smertefull sykdommen er, så burde langt flere få behandlingen. Kosthold, trening, d-vitaminer og nok kalsium, samt måtehold med røyk og alkohol, kan være nok. Men ikke nok for den halvparten av kvinner i overgangsalderen, som er disponerte, sier Eriksen.  

Hvorfor Norge er så utsatt, er diffust.

- En enkel prøve kan gi deg et bedre liv. For å få økt fokus og større midler til forebygging og behandling, appellerer jeg til å bli medlem av Osteoporoseforbundet. Jobben de gjør, for den dramatisk underbehandlede folkesykdomen er imponerende, sier Eriksen.