Vi revmatologer er avhengig av at allmennlegene henviser pasientene til oss ved mistanke om psoriasisartritt, men det er vanskelig å vite i hvor stor grad de faktisk gjør det, sier Karen Minde Fagerli ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

Hun er blant spesialistene som kan mest om psoriasisartritt i Norge, og forteller at det nå er økt interesse rundt sykdommen blant forskere, noe som gjør at sykdommen kan karakteriseres bedre.

Vanlig leddsykdom som er krevende å diagnostisere

Psoriasisartritt er den nest hyppigste leddgiktsykdommen i befolkningen etter revmatoid artritt. Det antas at 0,1–0,2 prosent av befolkningen har sykdommen, og at opp mot 30 prosent av personer med psoriasis utvikler psoriasisartritt.

Men det finnes ikke en typisk variant av psoriasisartritt, forteller Minde Fagerli. Derfor er det viktig at pasienter raskt henvises videre fra primærhelsetjenesten til spesialist.

– Når det gjelder allmennleger er det viktigste de skal tenke på i denne sammenhengen at alle pasienter som får hovne ledd raskt blir sendt videre til utredning, uavhengig om de har psoriasis eller ikke.

I tillegg gir ikke psoriasisartritt utslag på immunologiske prøver.

– Nettopp derfor skal pasienter med mulige symptomer inn til en revmatolog for vurdering, uansett om disse prøvene slår ut positivt eller ikke, fastslår hun.


Det er hjelp å få

Pasienter med alvorlig psoriasis har høyest risiko for å få psoriasisartritt. Heldigvis ser Minde Fagerli mange pasienter med forholdsvis mild sykdom der mye kan gjøres med betennelsesdempende medisiner, vanlige smertestillende, lokal kortisonbehandling, fysioterapi eller ergoterapi.

– Det viktigste er å vite hvem som skal ha hvilken behandling og når, ut i fra hvilken form for psoriasisartritt de har. Målet er å gi best behandling med minst bivirkninger, avslutter hun.