Varmen går fem ganger dypere inn i kroppen enn en vanlig sauna, men har en lavere og mer behagelig temperatur. I en IR-sauna øker blodtilførselen og mer oksygen fraktes ut i kroppen. Ikke bare bidrar varmen til smertelindring ved betennelser, men også skader i vev og kollagen blir raskere reparert.

Dokumentert effekt

Økt blodgjennomstrømning «vasker ut» smerteproduserende metabolitter, og varmen forandrer kroppens opplevelse av smerte og får en lignende effekt som smertelindrende medisiner. IR-sauna er derfor spesielt gunstig ved muskelsmerter og revmatiske lidelser. Dette bekreftes også i flere kliniske studier. I to studier med henholdsvis 13 og 44 fibromyalgipasienter ble smertene redusert med inntil 78 prosent etter bruk av IR-sauna i noen måneder. En annen studie fra Clinical Rheumatology viste signifikant reduksjon i smerter og stivhet hos pasienter med reumatoid artritt og Bekhterevs sykdom etter en fire-ukers periode med IR-sauna.

Et godt alternativ

I en tredje studie ble 46 kroniske smertepasienter inndelt i to grupper. De gjennomgikk kognitiv behandling og treningsterapi. Kun én gruppe tok IR-sauna. Etter cirka fire uker hadde begge grupper mindre smerter, men signifikant mindre smerter var det i saunagruppen. I en fjerde studie, fra Journal of Cardiology, opplevde pasienter med perifer arteriesykdom (trange årer i for eksempel ben) 70 prosent smertereduksjon ved bruk av IR-sauna. Kontrollgruppen som ikke tok sauna, men kun medisiner, hadde ingen lindring.

Listen er lang med dokumentasjon for infrarød varmeterapi til smertelindring. Det som er positivt er at det er helt naturlig, uten bruk av piller, eller dyre hjelpemidler. IR-sauna er et godt alternativ til for eksempel behandlingsreiser i Syden.