Et smertesignal blir sendt fra et nervefiber (for eksempel i foten), videre opp i ryggsøylen og til hjernen der meldingen blir mottatt. Noen ganger er smerten akutt, man brenner seg på fingrene og flytter dem eller de kan bli kroniske. Kroniske smertersignaler kan fortsette å sende beskjeder til hjernen selv om den utløsende årsaken ikke lenger er til stede. Det har oppstått en kronisk elektrisk ubalanse, og før «strømmen slås av» vil smerten fortsette å være der.

Jan Fredrik Poleszynski, Helhetsterapeut og daglig leder ved Klinikk for integrert medisin. Foto: Anna Bohlmark

Elektriske smertesignaler

Uavhengig av opprinnelig årsak har smertesignalene noe felles; de er elektriske. Problemer oppstår i celler og organer når den elektriske spenningen i cellemembranen synker under -70 mV. En celle med optimalt elektrisk potensial har optimal pH, god oksygentilgang, alle essensielle mineraler til stede og produserer nok av energimolekylet ATP (adenosin trifosfat). Klinikk for integrert medisin har spesialisert seg på elektromedisin. Vi benytter mikrostrøm- og pulserende magnetfeltterapi, som er godt dokumentert, effektivt og direkte påvirker cellenes energiproduksjon.

Det er med andre ord slik at oppstår det situasjoner i celler eller organer der den elektriske spenningen er for lav («batteriet i cellene har for lite strøm»), vil det utløses smertesignaler. Feilspenningen i cellebatteriet er et sikkert tegn på problemer. Kroppen vil forsøke å øke blodsirkulasjonen og øke den elektriske aktiviteten i området slik at cellene og dermed skaden kan repareres.

- Når den elektriske tilstanden er normalisert, vil smerten opphøre.

Når den elektriske tilstanden er normalisert, vil smerten opphøre. Har du fått en vellykket behandling, har den også løst det elektriske problemet. ”Har du en ødelagt lyspære, nytter det ikke å sette en pille i stikkontakten, men å bytte lyspære (løse det elektriske problemet)”.

Elektromedisinske produkter

Uno Vita leverer dokumentert effektive og medisinsk godkjente apparater til personlig bruk (ActiPatch) til noen hundrelapper og større systemer til klinikker. ActiPatch behandler uten bivirkninger, uten medisiner og ubehag. Mobilindustrien kommer snart med elektromedisinsk utstyr. Flere produsenter planlegger å komme med elektromedisinske enheter til telefonen for blant annet stressreduksjon. Elektromedisin er fremtidens medisin.