1. Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering fra NAV– Til barn og unge under 26 år.
  2. NRFs solidaritetsfond er for medlemmer over 18 år som skal på behandlingsreise til Reuma-Sol i Spania.
  3. Sophies Mindes Stipend til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- eller masternivå i Norge eller utlandet
  4. Barnefondet til NRF: Behandlingsreiser til varme strøk for mennesker mellom 0 – 18 år.
  5. Holmsens legat dekker tilskudd til forskjellige formål. Alt fra opptrening, en bedre madrass eller til helsereise i varmere strøk.
  6. Mariannes reisefond i Asker, gir støtte til reiser for behandling i varmere strøk.
  7. Støtte til småhjelpemidler hos NAV.
  8. Støtte til spesiallaget, ortopedisk fottøy som avhjelper funksjonsforstyrrelser i fot- og ankelregionen.
  9. Støtte til ombygging av hjem for funksjonshemmede hos Husbanken.

Kilde: Norsk revmatikerforbund