Usynlig regulering

Om man sliter med skjeve tenner som man gjerne skulle ha rettet opp, men lar seg stoppe på grunn av tannreguleringens skjemmende utseende, kan det være en god idé å utforske alternativer innen usynlig tannregulering.

Thomas Westerlund, spesialist i tannregulering og kjeveortopedi hos Bærum Tannregulering forteller at det finnes to spesielt gode alternativer om man ønsker usynlig tannregulering. - Invisalign er plastskinner som pasienten bytter hver 14 dag, forteller Westerlund og forklarer - Man støper kjeven og sender det til Colombia. Så får man tilbake 15- 35 skinner. Behandlingen er veldig enkel og pasientvennlig og gir stort sett fine sluttresultat.

Feste bak tennene - Incognito er et annet system hvor man fester reguleringen på baksiden av tennene. – Behandlingene ligger ganske likt kostnadsmessig, men er noe dyrere enn tradisjonell tannregulering, det er allikevel flere voksne og eldre tenåringer som velger å investere litt ekstra i tannreguleringen for å slippe at den synes, avslutter Westerlund.

Bettina Fuhr Norstein
redaksjonen@mediaplanet.com

Et godt bitt og et pent smil er viktig i alle aldre. Kanskje du ikke hadde mulighet til å få rettet opp bittet da du var ung, kanskje bittfeilen din har forverret seg eller sklidd tilbake, eller kanskje du har fått en tannkjøttsykdom. Uansett kan det rettes igjen, uansett alder, sier David Weichbrodt, styremedlem i Norsk kjeveortopedisk forening.

Takket være nye og usynlige metoder er det flere og flere voksne som kan, og ønsker å få hjelp med tannregulering. I voksen alder er det slutt på vekst, så tannforflytting skjer med en eller annen form av tannregulering, eller med tannregulering i kombinasjon med kirurgi. Man kan velge tradisjonelle stålbrackets, men for de pasientene som vil ha en regulering som er litt mer kosmetisk akseptabel, finnes det flere mindre synlige behandlingsalternativer som hvite brackets, skinner og tannregulering på baksiden av tennene.

Viktig med god kompetanse

Ønsker man å rette opp bittet er det viktig at man får god, kompetent hjelp, fortsetter Weichbrodt.

- Det er veldig viktig med en god diagnose, og at pasienten får vite om både muligheter, begrensninger og eventuelle risikoer. Det er spesialister i kjeveortopedi som er utdannet til dette. En kjeveortoped kan gi deg informasjon om behandlingsmuligheter, behandlingstid og pris ved en konsultasjon. Ifølge Weichbrodt er det mellom 10 og 20 prosent av den voksne befolkningen som bruker regulering, og tendensen er stigende. Noen kan få støtte til å rette opp feil.

- I noen tilfeller kan voksne få støtte til tannregulering, men da har man enten en alvorlig bittfeil, en medfødt tannmangel eller spesielle sykdommer.

En ny trend

Cathrine E Haugland er privatpraktiserende spesialist i kjeveortopedi og hun forteller at estetikk er blitt enda mer viktig.

- Folk er blitt mer fokusert på utseendet. Noen har stort behandlingsbehov mens andre har små feil. Folk har dessuten bedre råd, så da er det lettere å rette opp feil man blir plaget av. Ved stor plassmangel er det greit å få korrigerte dette, det blir da lettere å holde rent. Vi kan stort sett behandle alt. Behandlingen kan ta noe lenger tid når man er voksen, dette skyldes primært at benet er tettere.

- Regulering på baksiden av tennene kan oppleves veldig forskjellig fra person til person. Det er ubehagelig i starten, tungen blir litt sår og man kan synes det er litt vanskelig å prate. De fleste venner seg godt til det. Erfaringsmessig går denne tilpassingen fortere hos unge enn eldre. Det er også behov med samarbeid med andre spesialister.

- Ved tanntap, tannkjøttsykdommer eller annet, kan det være behov for regulering før endelig løsning fullføres. Behandlingstid kan variere fra halvannet til to år. Etter endt behandling blir det nesten uten unntak festet en streng (retainer) på baksiden av tennene. Dette er viktig for å holde tennene på plass. Alder er ingen hindring.