- Vi vet at voksne under 50 har relativt god munnhelse, mens eldre voksne med mange fyllinger har større behov for behandling. Undersøkelser fra Sverige viser et stort behandlingsbehov i aldersgruppen 65 til 74 år, det er nok ganske likt hos oss, sier Hilde Aga som er leder i Norsk Tannpleierforening (NTpF).

Forebyggende innsats også hos de eldre som har egne tenner er viktig for å redusere forfall av tannsettet. Reduksjon i eldres fysiske funksjoner og bivirkninger av medisiner øker risikoen for at munnhelsen blir dårligere. Derfor er det viktig at behandlingsapparatet og pårørende har fokus på problemstillingen.

Tannpleierens rolle

En tannpleier arbeider helsefremmende og forebyggende. På klinikken undersøker tannpleieren pasienten, tar røntgenbilder og kommuniserer med pasienten hvordan de selv kan  ivareta sin tannhelse, og henviser til andre spesialister ved behov. Tannpleieren samarbeider også med andre som for eksempel helsesøstre, barnehager, skole og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.

– Mange går regelmessig til tannpleier for å få undersøkt tennene, får veiledning om munnstellvaner og bli fulgt opp, får renset og polert tennene, eller får mer omfattende behandling ved behov. Det er smart å gå til tannpleier hvis du vil forebygge forfall og opprettholde en sunn og god tannhelse, sier Aga.

Sterk angst og dårlig økonomi

Noen pasienter lider av sterk angst som hindrer dem i få nødvendig behandling. Denne pasientgruppen kan få hjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. For andre grupper setter økonomien en stopper for tannbehandling.

– I stor grad kan du ta vare på din egen munnhelse ved enkle grep. Puss tennene to ganger daglig med tannkrem som inneholder fluor. Tannpleieren viser deg hvordan du skal pusse for å få rene tenner, men unngå pusseskader. Mellom tennene er det lurt å bruk tanntråd eller tannstikker. Enkelte bør bruke flaskebørste. Søte og sure drikker påvirker tannsubstansen og kan gi syreskader på tennene som kan kreve omfattende og kostbar behandling, og hull. Derfor bør du unngå slike drikker mellom måltidene, og husk at regelen om lørdagsgodterier én dag i uka gjelder fortsatt, er oppfordringen fra Aga når det kommer til hva hver enkelt av oss kan gjøre selv.

Fakta og tall om nordmenns tannhelse

  • 26,6 prosent av 18 åringene var uten karieserfaring i 2017. Åtte prosent av 18 åringene hadde flere enn ni tenner med fyllinger. Vi vet at voksne under femti år har relativt god munnhelse, mens eldre voksne med mange fyllinger har større behov for behandling. I Sverige viser undersøkelser at det er aldersgruppen 65 til 74 år som har størst behandlingsbehov.
  • En økende andel av de eldre har egne tenner hele livet, men de har behov for forebyggende innsats på flere områder for å hindre og redusere forfall.
  • De vanligste munn- og tannsykdommene er hull i tennene (karies), tannkjøttssykdommer, slitasjeskader på tennene på grunn av feil puss eller hyppig inntak av søte og sure drikker som brus, iste og energidrikk. I tillegg kommer reparasjon av arbeid som er utført tidligere. 
  • Syv prosent av befolkningen oppgir at de har et utdekket tannhelsebehov