Det kan være lurt å ha et stabilt forhold til bruk av tannlegen, ifølge Heming Olsen Bergem. Han er spesialist i oral kirurgi og oral medisin, i tillegg til å lede Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin.

– Tillitsforholdet mellom pasient/tannlege er viktig, ikke bare for munnhelsen, men også for helsen generelt. Tannleger ser endringer i munnhule over tid og kan oppdage svulster og endringer i helsen generelt. I et varig forhold blir du ofte tatt mer på alvor, og dialogen om hva som kan gjøres er gjerne bedre, sier Olsen Bergem.

Mer restriktive i nord

Han har eksempler på stor variasjon når det gjelder tannbehandling i Norge og utenlands.

– Vi har mange flinke tannleger både i Norge og utenlands, men det bør ringe en bjelle når markedsføringen er massiv og prisene for gode til å være sanne. Pensjonister som bor mye utenlands, bør finne en tannlege som tar dem på alvor. Det er et faktum at tannleger i Skandinavia er mer restriktive enn tannleger sør i Europa når det gjelder hva slags type behandling som utføres. Du kan lettere bli utsatt for erstatning av tenner i sør i stedet for å reparere og opprettholde de du har. En slik praksis kan fort bli dyr.

Det er selvsagt mulig å erstatte nesten alle tapte tenner med et implantat, men det er langt fra sikkert at du skal benytte deg av billige tilbud i utlandet.

Be om flere alternativer

Pasienter skal kunne stole på tannlegen, ha en dialog om hva som bør gjøres, og få flere alternativer presentert, ifølge Olsen Bergem. Hvis behandlingen koster mer enn 2000 kroner, har de krav på å få kostnadsoverslag skriftlig fordi de skal vite hva det koster og hvilken risiko som ligger i å velge billig.

Det er også viktig å få tilbakemelding på om du har krav på statlig stønad, og hvor mye egenandeler du har opparbeidet. Trygdestøttet tannbehandling kan gi deg frikort 2.

Kontroll av implantater

– Det er selvsagt mulig å erstatte nesten alle tapte tenner med et implantat, men det er langt fra sikkert at du skal benytte deg av billige tilbud i utlandet. I Norge har vi en langt strengere kontroll av hvilke implantater som kan brukes, bare seks-syv typer, og det ligger en grundig, mangeårig forskning bak. Dessuten har du trygghet i forhold til livstidsgarantien på komponentene. I Italia finnes det 300 implantater. Skjer det noe med implantatet du har operert inn der, må du tilbake og rette opp skadene, og det kan bli dyrt, sier Olsen Bergem.

Du har krav på å få nok info om hva som kan gjøres. Du kan be tannlegen ta en skikkelig munnhelsesjekk, eventuelt videresende deg til spesialisthelsetjeneste.

Utvetydige pasientkrav

Det er ikke enkelt å få norske tannleger til å involvere seg i skader på behandling som er gjort utenlands. Gjør en tannlege det, har vedkommende juridisk medansvar for hele behandlingen. Derfor er det lurt å sjekke behandlingsstedet, uansett om det er norsk eller utenlandsk. Selvsagt må du også sjekke kostnadene før en større behandling. Og så må du vite hvilke krav du har som pasient.

– Du har krav på å få behandlingsalternativene presentert skikkelig. Du har krav på å få nok info om hva som kan gjøres. Du kan be tannlegen ta en skikkelig munnhelsesjekk, eventuelt videresende deg til spesialisthelsetjeneste. Du har selvsagt også krav på å få den refusjonen du er kvalifisert til, og at den som behandler deg kan kommunisere på et språk du forstår. Den som har ansvar for behandlingen bør ha en generell filosofi om tenner og munnhule som du kan føle deg trygg på, avslutter Olsen Bergem.