Av Helle Hagenau, daglig leder ved Norges Tannteknikerforbund

Du har nettopp vært hos tannlegen og fått satt inn en krone/bro, et implantat eller en annen tannerstatning. Du er svært fornøyd med resultatet for «tannen» ser jo ekte ut. Da har tannteknikeren som laget din nye tann gjort en god jobb. Tannteknikeren lager tannerstatningene etter bestilling fra, og i samarbeid med din tannlege.

For best resultat

Det er ikke sikkert du har møtt denne tannteknikeren, men det kan være. De senere årene har det blitt mer og mer vanlig å «stikke innom» tannteknikeren for å få den beste tilpasningen mellom dine egne tenner og tannerstatningen. Det kan også hende at du har vært hos tannteknikeren for å få gjort et fargeuttak slik at din nye tann får samme farge som dine egne tenner. Som pasient kan du spørre om å få møte tanntekniker, da vil du få tettere oppfølging, og mest sannsynlig et mer naturtro resultat.

Rådgir

Det er tannlegen som i samråd med pasient beslutter hvilke løsninger pasienten skal ha. Tannteknikeren kan være en rådgiver på anbefalte løsninger avhengig av utfordringene pasienten står overfor. Vi kan gi råd til både tannlege og til pasienter som kontakter oss med spørsmål. Også pasienter som har fått en anbefaling de er litt usikre på, kan kontakte en tanntekniker for mer informasjon. Spør gjerne tannlegen din hvilken tanntekniker hun eller han bruker, så kan du få råd om akkurat din tannerstatning.

En tanntekniker er autorisert helsepersonell på lik linje med en lege, sykepleier eller tannlege. Vi er derfor underlagt Helsepersonelloven og de kravene som følger av den, blant annet stiller den krav til å være faglig oppdatert. I tillegg er vi også produsenter av medisinsk utstyr. Eller for å være helt nøyaktig, individuelt tilpasset medisinsk utstyr. For det er jo slik at hver enkel tannerstatning, stor eller liten, er unik. Den er laget for å passe til akkurat dine tenner. Familien medisinsk utstyr et meget stor. Den omfatter alt fra et lite plaster eller tann, til rullestoler, hofteproteser og CT-maskiner.

Samsvarserklæring

Det finnes en egen lov med tilhørende forskrift, om medisinsk utstyr. Den sier blant annet at du skal ha utlevert en såkalt samsvarserklæring når du får laget nye tenner. En samsvarserklæring er dokumentasjon på at utstyret, altså tannen, er laget kun for deg, med angivelse av ditt navn og hvem som har laget beskrivelsen. Erklæringen din er garanti for at «tannen» oppfyller alle krav i forskriften, og den inneholder opplysninger om materialer, konstruksjon og produsent. Jeg håper at du etterspør erklæringen dersom du ikke automatisk får den utlevert. Den kan være viktig å ha hvis det skulle være behov for utbedringer eller dersom du trenger flere tannerstatninger i fremtiden.