Selv med godt tannstell kan det oppstå skader som gjør at tenner må erstattes, men det kan også være nødvendig som følge av kariesangrep eller sykdom som for eksempel tannkjøttsykdommen periodontitt som kan føre til tannløsning. Da kan det være nødvendig å erstatte enkelttenner med kroner eller implantater, eller broer som går over flere tenner. I noen tilfeller lages det også proteser eller gebiss.

- Vi som er tannteknikere ser at det er mange som kunne fått mye bedre løsninger enn de har fått. Det har nærmest vært en revolusjon i bruk av materialer, så i dag finnes det veldig mange gode materialer å velge mellom, blant annet helkeramiske løsninger av porselen uten gull- eller metallkapper som man brukte tidligere. Det gir et helt annet fargespill og lysgjennomstrømming slik at tannerstatningen til forveksling blir lik naturen, sier Tveitevåg.

Delaktighet

Tveitevåg påpeker at befolkningen bør være mye mer delaktige i de valgene som blir tatt når det kommer til tannerstatninger, for tradisjonelt har det gjerne vært tannlegen som valgte hva som skulle brukes uten at pasienten ble tatt med på råd.

- Tannlegene har gjerne valgt hvilke materialer som skal brukes, hvem som skal være produsent, og om tannerstatningene skal produseres i Norge eller i utlandet. Vi ser at pasientene blir mer og mer bevisste til hva slags materialer de får i kroppen, men de er også mer opptatt av utseende enn de var tidligere, og med dagens muligheter innen materialer behøver ikke pasientene slå seg til ro med det nest beste, men bør få mulighet til å velge tannerstatninger som er så naturtro at menigmann ikke kan se at det er en tannerstatning, forklarer Tveitevåg.

Be om å få komme til en tanntekniker

Tidligere var tannteknikerne ganske usynlige og lagde tenner på bestilling fra tannlegene uten å ha direkte kontakt med pasientene, men slik behøver det ikke å være.

- Jeg syns nok at særlig hvis man skal gjøre noe i smilesonen, så bør man be tannlegen om å få komme til en tanntekniker. Da får vi sett og snakket med pasienten og hvis vi får mer klarhet i hvilke ønsker som pasienten har, kan vi også oppnå et mye bedre resultat enn hvis vi bare får et avtrykk fra tannlegen.

- Noen ganger kan vi arbeide ut fra bilder av hvordan tennene så ut tidligere, i andre tilfeller er det snakk om ønskede forandringer, slike ting bør vi som tannteknikere vite, og da er det fint at vi får snakket med pasientene direkte, sier Tveitevåg.

Krev dokumentasjon

Tannbehandling i Norge koster ganske mye penger, og det har en prismessig konsekvens om tannerstatningene lages i Norge eller om tannlegen velger å importere dem fra utlandet.

- Pasientene har krav på å vite hvor tannerstatningene kommer fra og hvilket materiale de er laget av. Vi har ingen holdepunkter for å hevde at kvaliteten på det som importeres er dårligere, men jeg tror nok at oppfølgingen blir mye bedre hvis du har en norsk tanntekniker som snakker med pasienten og får greie på hva pasienten ønsker seg, forklarer Tveitevåg.

Som produsenter av medisinsk utstyr er tannteknikerne pålagt å levere en samsvarserklæring med alle nye tannerstatninger.

Hun understreker også at pasientene bør be om å få utlevert denne erklæringen som viser hvilke materialer som er brukt, hvordan konstruksjonen er og hvem som er produsent:

- Da har man en dokumentasjon på tannerstatningen. Den kan være god å ha hvis man må ha flere tenner senere eller hvis man bytter tannlege eller tanntekniker, avslutter Tveitevåg.